h

Nieuws uit 2014

23 december 2014

Eindelijk aandacht kinderarmoede

Foto: SP Middelburg / Foto van de actie Stop kinderarmoede in december 2012

In december 2012 vroeg SP Middelburg via een burgerinitiatief  al aandacht in de gemeenteraad voor het probleem van kinderarmoede. Maandag 15 december 2014, twee jaar later was het dan zo ver: brede erkenning en steun voor het door de SP ingediende kindpakket.

Raadslid Petroesjka Sterk hield een vurig pleidooi: “Dat er in onze gemeente 1100 kinderen opgroeien in een gezin dat leeft onder de armoedegrens terwijl er tegelijkertijd sprake is van een overschot op het budget binnen het armoedebeleid, is welbeschouwd absurd."

Lees verder
14 november 2014

Algemene beschouwingen: "Een afschuif-overheid speelt met haar bestaansrecht"

Maandagavond 10 november spraken alle politieke partijen in Middelburg over de programmabegroting voor het komende jaar.  "Het wordt een ingrijpend jaar; tekorten bij de gemeente,  ingrijpende veranderingen in de zorg en de participatiesamenleving waarbij mensen vooral taken van de overheid zelf moeten gaan doen", aldus fractievoorzitter Jeroen van Dijen.

Lees verder
11 november 2014

"Maak opvang asielzoekers humaan en kleinschalig"

Op 11 november spreekt de gemeenteraad over de komst van een asielzoekerscentrum in het voormalige verpleeghuis Swerfrust. De reden hiervoor is het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat een veel hogere toestroom ziet dan verwacht.

Lees verder
9 november 2014

Strijd voor de zorg!

Drieduizend zorgmedewerkers, cliënten en sympathisanten uit het hele land, kwamen zaterdag 8 november voor protest naar Den Haag. Ook de Middelburgse SP was van de partij om een stevig tegengeluid te laten horen en verslag te doen van de door Abvakabo FNV georganiseerde demonstratie.

Drie Kamerleden namen de 150.000 handtekeningen in ontvangst tegen de Wet Langdurige Zorg, die komende week in de Eerste Kamer behandeld wordt. De wet is volgens SP- senator Tineke Slagter, gehaast en onzorgvuldig tot stand gekomen.

Lees verder
8 november 2014

SP opent meldpunt 'Huur te Duur'

In twee jaar tijd zijn de huren gemiddeld met ruim 9 procent gestegen. Daarmee zijn de huren in 25 jaar tijd in totaal met maar liefst met 62 procent verhoogd. Als het zo doorgaat komt een miljoen mensen in grote financiële problemen.

Ook in Middelburg zorgt de huurverhoging voor veel betalingsproblemen. Volgens onderzoek van de huurdersverening Middelburg leeft al een kwart van de Middelburgse huurders onder de armoedegrens. Dit loopt volgend jaar op naar bijna 1 op de 3 huurders (33%).

Lees verder
6 november 2014

Walcherse SP en Statenfractie ongerust over sluiten SEH Vlissingen

Vandaag is bekend geworden dat het ADRZ de Spoedeisende Hulp (SEH) in Vlissingen gaat sluiten. SP-raadslid Sjaak Rijkse uit Vlissingen noemt deze beslissing onverantwoord: "Gezien het aantal inwoners op Walcheren en de verdubbeling hiervan in het toeristenseizoen is deze keuze ongelukkig en risicovol. Spoedeisende hulp is niet voor niets spoed."

Lees verder

Pagina's

U bent hier