h

Nieuws uit 2014

30 september 2014

Oproep: Ledenvergadering Provinciale Statenverkiezingen

In verband met de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 houden we dinsdag 7 oktober 2014 een ledenvergadering. De uitnodigingen hiervoor ontvangen onze leden bij de Tribune van september.

Tijdens deze ledenvergadering bespreken we het concept-verkiezingsprogramma en wordt gestemd over de concept-kandidatenlijst. Verder kiezen we op de ledenvergadering onze afgevaardigden voor de Regioconferentie op 25 oktober 2014.

Lees verder
16 september 2014

Prinsjesdag opnieuw geen feest

Het goede nieuws was ondanks alle strenge voorzorgmaatregelen al dagen voor Prinsjesdag uitgelekt. Het slechte nieuws hield men beter geheim. Wij zouden de SP niet zijn als we dit circus zomaar op z’n beloop zouden laten en dus lichtten wij zaterdag 13 september alvast een tipje van de sluier op.  Gewapend met pakkende flyers gingen onze raadsleden en vrijwilligers de stad in om met het publiek in gesprek te gaan over de keuzes van dit kabinet.

Lees verder
12 september 2014

SP stelt vragen aan college over ontslagen Zorgstroom

Vorige week heeft Zorgstroom een ontslagronde aangekondigd voor 650 thuiszorgmedewerkers. Hen wordt de mogelijkheid geboden om via Zeeuws Schoon in een ZZP-constructie te gaan werken. Hiermee wordt Zorgstroom niet meer dan een ouderwetse koppelbaas.

De arbeidsvoorwaarden zijn zo slecht dat medewerkers geen volwaardig loon meer kunnen verdienen om zelfstandig rond te komen. De gemeente Middelburg beveelt haar inwoners ondertussen aan gebruik te maken van Zeeuws Schoon. Reden voor de SP- fractie om vragen te stellen.

Lees verder
7 september 2014

SP woedend om kaalslag bij Zorgstroom

"Deze bezuinigingen zijn kortzichtigheid ten top"

Raadslid Petroesjka Sterk, woordvoerder Zorg en Welzijn, barst bijna uit haar vel van woede: “Werk, werk, werk van wie was dat motto ook al weer? Van dezelfde partij die “eerlijk delen” riep en nu in de regering zit, toch? Ik zou me kapot schamen!”

“650 ontslagen bij Zorgstroom, na twee jaar van actie voeren om de Haagse politiek op andere gedachten te brengen, gesteund door talloze Walchenaren die hun handtekening zetten voor behoud van de Thuiszorg. Dit is een slag voor cliënten die hun vertrouwde zorg verliezen, werknemers die hun baan kwijt raken (of terug kunnen komen voor een habbekrats) en familieleden die straks extra zorgtaken krijgen.”

Lees verder
10 juli 2014

"Wethouder horende doof en ziende blind"

Terwijl er van alle kanten signalen binnenkwamen dat er bij Orionis sprake was van een angstcultuur, intimidatie en machtsmisbruik blijft verantwoordelijk wethouder Simons vasthouden dat hij daarvan niet op de hoogte was.

Dit vormde voor SP, GL en LPM aanleiding om via een motie te eisen dat een ander lid van het college de portefeuille van Orionis zou overnemen.

Lees verder
10 juli 2014

Oproep: Ervaringsdeskundigen gezocht

Na de zomervakantie wordt er in de gemeenteraad over de nieuwe beleidsnotitie doelgroepenvervoer gesproken.

Het gaat om het WMO-vervoer en vervoer naar de dagbesteding dat nu nog via de AWBZ geregeld wordt, maar straks betaald wordt door de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier