h

"Maak opvang asielzoekers humaan en kleinschalig"

11 november 2014

"Maak opvang asielzoekers humaan en kleinschalig"

Op 11 november spreekt de gemeenteraad over de komst van een asielzoekerscentrum in het voormalige verpleeghuis Swerfrust. De reden hiervoor is het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat een veel hogere toestroom ziet dan verwacht.

Inmiddels hebben de gemeenteraadsleden de gelegenheid gehad om de beoogde locatie, het voormalig verpleeghuis Swerfrust aan de Laurens Stommesweg, te bekijken. De SP-fractie maakte hiervan 31 oktober gebruik. Fractievoorzitter Jeroen van Dijen: “Wij zien de opvang van de asielzoekers graag kleinschaliger en humaan. Zeker nu we er zijn wezen kijken.”

Krappe behuizing

“De modelkamers die wij mochten bezichtigen zijn erg klein als je weet dat daar zeker drie, maar ook vaak vier mensen moeten gaan wonen. Iedere kamer krijgt vier (stapel)bedden, stoelen, kasten en een tafel. Je kunt je voorstellen hoe krap dat allemaal wordt. We weten dat de opdracht van de Tweede Kamer met betrekking tot de huisvesting van asielzoekers “sober, maar humaan” luidt, maar hoe sober kun je mensen laten wonen? Zo’n krappe behuizing brengt problemen met zich mee, het gebrek aan privacy zal leiden tot irritaties en het oplopen van spanningen”, aldus Van Dijen.

Brandveiligheid

Het COA laat echter weten niet met de gemeente te willen onderhandelen over de wijze van huisvesting. “En dat terwijl deze keuze om 330 mensen te huisvesten in een accommodatie waar voorheen 100 mensen woonden, veel onkosten, risico’s en extra werk met zich meebrengen. Om zoveel mensen onder te brengen in Swerfrust moet er fors geïnvesteerd worden in de brandveiligheid. Deze kosten bespaar je als je kiest voor kleinschalige opvang verspreid door de stad.” Inmiddels ligt er een voorstel van het college om in te stemmen met het aantal van 330 asielzoekers en het COA de locatie Swerfrust onder voorwaarden in erfpacht te geven voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van verlenging tot maximaal 10 jaar.

SP-amendement

De SP-fractie heeft hierop gereageerd met een wijzigingsvoorstel om de duur te beperken tot twee jaar. Van Dijen: “Gedurende die twee jaar moet er beleid komen ten aanzien van langdurige opvang van asielzoekers. Het punt is dat dat er nu niet is in Middelburg en er dus geen criteria zijn. Het hoeft geen betoog dat de SP asielzoekers een warm hart toe draagt, maar hoe hoog de nood ook is, ook hier zien wij graag menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Het gaat immers om mensen die al genoeg getraumatiseerd zijn. Daarom zullen wij er alles aan doen om deze mensen, maar ook nieuwe asielzoekers in de toekomst, een zo goed mogelijke opvang te bieden die verder gaat dan een dak boven het hoofd.”

Reactie toevoegen

U bent hier