h

Een selectie van het belangrijkste nieuws.
Kijk hier voor het volledige nieuwsoverzicht


26 augustus 2017

Maak kennis met de SP op openbare avond

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 stemden maar liefst 3004 inwoners op de SP, de hoogste score in ruim 10 jaar tijd. De SP wil graag kennismaken met deze stemmers, sympathisanten of andere inwoners die benieuwd zijn naar de standpunten en het werk van de SP in Middelburg.

Lees verder

PZC: SP Middelburg vraagt onderzoek naar haalbaarheid landgoederen aan Trekdijk

NIEUW- EN SINT JOOSLAND -  Als de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland geen bedrijventerrein wordt maar slechts de landbouwwaarde opbrengt, loopt de gemeente Middelburg bijna zeven miljoen euro mis. De SP wil daarom op zoek naar andere bestemmingen voor het stuk grond langs de A58.

Lees verder

WFM96: Middelburg krijgt geen coffeeshop

Er komt geen koffieshop in Middelburg. Een voorstel van de SP om dit mogelijk te maken, werd met 21 tegen 8 stemmen verworpen. Opmerkelijk was de opstelling van de PvdA die verklaarde weliswaar voor een coffeeshop te zijn maar vanwege afspraken in de coalitie tegen te moeten stemmen.

Lees verder
12 juni 2017

Coalitie rekent zich rijk met Trekdijk

Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt komt er een bedrijventerrein op de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren zou uitwijzen dat er behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Middelburg. Diverse op Arnestein gevestigde ondernemers zouden hebben aangegeven uit te willen breiden en/of te willen verhuizen naar de Trekdijk. Wie die ondernemers zijn, is niet duidelijk. Nog minder staat vast of zij zich ook daadwerkelijk op dat, door ons college zo gewenste, nieuwe bedrijventerrein zullen vestigen.

Lees verder
6 juni 2017

SP gaat door heel het land de buurten in!

Foto: SP

Zaterdag 3 juni was de SP overal aanwezig, van Vlissingen tot Vlieland, van Heerlen tot Heerhugowaard. De socialisten hielden een landelijke aftrap om met 1 miljoen inwoners te praten over hun omgeving, hun ervaringen en hun ideeën voor verbetering.

Lees verder

PZC: Kaart met strippen voor extra uur café

MIDDELBURG van Maurits Sep
Een strippenkaart voor cafés waardoor ze een beperkt aantal avonden langer open mogen zijn. Dat compromis kan volgens de SP een einde maken aan de onenigheid tussen Middelburgse kroegbazen over verlenging van de sluitingstijden.

Lees verder
15 mei 2017

Hoop voor zwembad Arnemuiden dankzij inwoners en motie

Foto: Petroesjka Sterk

Dankzij de inspanningen van de inwoners van Arnemuiden en een aangenomen motie van de SP, CU, LPM en VVD is er uitstel voor het definitief ontmantelen van het zwembad in Arnemuiden. In de motie wordt het college opgedragen om samen met de werkgroep van bewoners de mogelijkheden te onderzoeken om het zwembad open te houden.

Lees verder
10 mei 2017

(Regionale) samenwerking is een moeizaam proces

Onder het mom dat gemeenten beter zouden weten wat hun inwoners nodig hebben wordt er door de landelijke overheid grof gedecentraliseerd. Dat wil zeggen, taken die voorheen onder Provincie of de Nationale overheid vielen worden over de schutting van de gemeente gekieperd. Vaak veel te snel en met minder geld.

Lees verder

PZC: Middelburg klaart lucht met buren

De lucht is weer een beetje geklaard tussen de drie gemeenteraden op Walcheren. Gisteravond is tijdens een gezamenlijke commissievergadering een eerste stap gezet om beter te gaan overleggen over de toekomst van de zorg op Walcheren.

Lees verder
27 april 2017

Drie aangenomen moties voor betere zorg

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 18 april 2017 drie moties van de SP aangenomen. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Middelburg een reeks openbare gesprekken gevoerd over de zorg en met de moties wil de SP die zorg verbeteren.

Lees verder

Pagina's