h

Een selectie van het belangrijkste nieuws.
Kijk hier voor het volledige nieuwsoverzicht


29 november 2017

Kandidatenlijst SP Middelburg bekend

Foto: Leden SP Middelburg.

Tijdens de ledenvergadering op woensdagavond 29 november jl.  hebben de leden van SP Middelburg de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door Petroesjka Sterk, gevolgd door Huib Ghijsen, Geert van der Laan en Inge Tupanwel.

Lees verder
23 november 2017

Aandacht voor huurders

Er wordt flink gebouwd in de gemeente, kijk naar Rittenburg, Hazenburg II en Essenvelt waar de plannen voor klaar liggen. Nieuwbouw op ooit duur aangekochte gronden. Die percelen moeten flink opleveren dus. We zagen eerder al hoe de Veerse Poort werd voltooid zonder één sociale huurwoning. Ook in de huidige plannen is er, met uitzondering van wat appartementen nauwelijks ruimte voor sociale woningbouw.

Lees verder
14 november 2017

4 jaar lang blijft politiek een kwestie van kiezen

Op 13 november gaven alle politieke partijen hun visie op de politiek in Middelburg, deze algemene beschouwingen zijn vaak een avondvullend-programma maar schetsen wel waar de fracties aandacht voor willen, wat ze verbeterd willen zien en hoe ze de toekomst van Middelburg willen realiseren. De SP keek terug naar het verkiezingsprogramma wat de leden 4 jaar geleden hebben vastgesteld, met de titel "Een kwestie van kiezen".

Lees verder
30 oktober 2017

Openbare bijeenkomst over Europa in Goes

SP Europarlementariër Dennis de Jong, onlangs verkozen tot meest
invloedrijk Europarlementslid, brengt een bezoek aan Goes op woensdag 1 november 2017.

Lees verder
26 augustus 2017

Maak kennis met de SP op openbare avond

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 stemden maar liefst 3004 inwoners op de SP, de hoogste score in ruim 10 jaar tijd. De SP wil graag kennismaken met deze stemmers, sympathisanten of andere inwoners die benieuwd zijn naar de standpunten en het werk van de SP in Middelburg.

Lees verder

PZC: SP Middelburg vraagt onderzoek naar haalbaarheid landgoederen aan Trekdijk

NIEUW- EN SINT JOOSLAND -  Als de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland geen bedrijventerrein wordt maar slechts de landbouwwaarde opbrengt, loopt de gemeente Middelburg bijna zeven miljoen euro mis. De SP wil daarom op zoek naar andere bestemmingen voor het stuk grond langs de A58.

Lees verder

WFM96: Middelburg krijgt geen coffeeshop

Er komt geen koffieshop in Middelburg. Een voorstel van de SP om dit mogelijk te maken, werd met 21 tegen 8 stemmen verworpen. Opmerkelijk was de opstelling van de PvdA die verklaarde weliswaar voor een coffeeshop te zijn maar vanwege afspraken in de coalitie tegen te moeten stemmen.

Lees verder
12 juni 2017

Coalitie rekent zich rijk met Trekdijk

Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt komt er een bedrijventerrein op de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren zou uitwijzen dat er behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Middelburg. Diverse op Arnestein gevestigde ondernemers zouden hebben aangegeven uit te willen breiden en/of te willen verhuizen naar de Trekdijk. Wie die ondernemers zijn, is niet duidelijk. Nog minder staat vast of zij zich ook daadwerkelijk op dat, door ons college zo gewenste, nieuwe bedrijventerrein zullen vestigen.

Lees verder
6 juni 2017

SP gaat door heel het land de buurten in!

Foto: SP

Zaterdag 3 juni was de SP overal aanwezig, van Vlissingen tot Vlieland, van Heerlen tot Heerhugowaard. De socialisten hielden een landelijke aftrap om met 1 miljoen inwoners te praten over hun omgeving, hun ervaringen en hun ideeën voor verbetering.

Lees verder

PZC: Kaart met strippen voor extra uur café

MIDDELBURG van Maurits Sep
Een strippenkaart voor cafés waardoor ze een beperkt aantal avonden langer open mogen zijn. Dat compromis kan volgens de SP een einde maken aan de onenigheid tussen Middelburgse kroegbazen over verlenging van de sluitingstijden.

Lees verder

Pagina's