h

Nieuws uit 2009

23 september 2009

SP-conferentie over WCT en kernenergie in Zeeland

De SP in Zeeland organiseert zaterdag 26 september een studie en discussiebijeenkomst over twee actuele en belangrijke zaken voor Zeeland: De WCT en kernenergie in Zeeland.

Lees verder
23 september 2009

Politiek cafe “Een autoluwe binnenstad”

De Middelburgse SP houdt woensdag 7 oktober wederom een Politiek Café.
Gastsprekers zullen aan de hand van stellingen met elkaar en het publiek van gedachten wisselen over het thema “Een autoluwe Middelburgse binnenstad”.

Lees verder
23 september 2009

De Faam: Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Gebrek aan geld, gebrek aan visie, gebrek aan durf.

Vorige week is de herziene kadernota (de gemeentelijke meerjarenbegroting) bij de raadsleden in de bus gevallen. Herzien omdat de versie van eerder dit jaar door de veel lager uitvallende rijksbijdrage al heel snel achterhaald bleek.

Daar waar de SP hoopte op een visie met durf van het college zijn het bange hap-snap bezuinigingen geworden.

Lees verder
30 juli 2009

Meer tijd voor parkeerbesluit

De SP in Middelburg wil weten waarom de gemeente nieuwe parkeerplaatsen wil bij het Molenwater. De huidige zijn volgens de SP vaak niet vol.

Lees verder
15 juli 2009

Verslag politiek café Bouwen op Walcheren

Op 15 juli werd in espressobar Ko d'oooooooor door de SP afdeling Middelburg weer een politiek café georganiseerd, dit keer met het thema 'bouwen op Walcheren'. Hiervoor waren als sprekers Eric de Ceuster, Johan de Koning en Jan-Willem Bosch uitgenodigd.
Eric de Ceuster is directeur van Woongoed Middelburg, dat met 6000 woningen in eigendom een kwart van de Middelburgse bevolking huisvest.
Johan de Koning is architect, docent op de Academie voor Bouwkunst en lid van zowel het kwaliteitsteam als de raad van cultuur van de Provincie Zeeland.
Jan-Willem Bosch is werkzaam bij Bosch en Slabbers en heeft in die hoedanigheid ook meegewerkt aan de Landschapsatlas voor Walcheren. Ook hij zit in het kwaliteitsteam van de Provincie.

Lees verder
10 juli 2009

Verschraling basispakket HDTV

Per 1 juli heeft de Delta haar abonnees opgezadeld met een zenderverschraling van het basispakket HDTV. De provinciale SP voert hiertegen een handtekeningenactie op haar website.

Lees verder

Pagina's

U bent hier