h

Nieuws uit 2009

1 december 2009

Verslag Politiek Cafe "65 blijft 65"

Op 11 november hield de SP Middelburg opnieuw een politiek cafe. Onderwerp dit keer was het kabinetsbesluit om de AOW te verhogen naar 67.

Lees verder
24 november 2009

Landelijke demonstratie tegen verhoging AOW tijdens Regioscholing SP Zeeland

Afgelopen weekend hebben alle Zeeuwse afdelingen van de SP de koppen bijeen gestoken. Verspreid over 3 dagen hebben we gesproken over de geschiedenis van de SP in Zeeland, onderlinge samenwerking, omgaan met de naderende verkiezingen en natuurlijk samen acties opzetten. Gelukkig was er ook voldoende tijd om van de schitterende natuur rondom Kasteel Westhove te genieten en elkaar beter te leren kennen.

Lees verder
18 november 2009

Video Politiek Cafe "een autoluwe binnenstad"

Op 7 oktober hield de SP Middelburg een politiek cafe over "Een autoluwe Middelburgse binnenstad". Van dit politiek cafe is nu een verslag beschikbaar in video.

Lees verder
11 november 2009

De Faam: Het woord aan raadslid Jeannette de Vis

De groep 65 plussers groeit, maar betaalt ook belasting over hun pensioen. Deze inkomsten zullen flink stijgen en zijn voldoende om het stijgend aantal AOW-uitkeringen te betalen. Dit is door onder andere het Centraal Planbureau onderzocht en erkend!

Lees verder
10 november 2009

Verkiezingsslogan wordt 'Want een stad is meer dan stenen’

Op het moment zijn we druk in de weer met de voorbereidingen van de verkiezingen. Het verkiezingsprogramma is vrijwel afgerond, de concept-kandidatenlijst is grotendeels compleet en het materiaal voor onze verkiezingsfolder is al naar de SP-drukkerij in Rotterdam gestuurd.

Lees verder
30 oktober 2009

Politiek cafe "Behoud AOW-leeftijd op 65 jaar"

De Middelburgse SP houdt woensdag 11 november weer een Politiek Café.

Gastsprekers zullen aan de hand van stellingen met elkaar en het publiek van gedachten wisselen over het thema “Het behoud van de AOW op 65 jarige leeftijd”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier