h

Nieuws uit 2016

6 april 2016

Handtekeningenactie kerncentrale Doel

Foto: Rob van Willigenburg

SP Zeeland is samen met een aantal SP afdelingen uit Zeeland én West Noord-Brabant gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens.

Via de actiewebsite https://actie.sp.nl/doel-moet-sluiten verzamelen zij handtekeningen om de politieke druk op te voeren.

Lees verder
27 maart 2016

Leden kiezen nieuw bestuur

Foto: Petroesjka Sterk

Tijdens de ledenvergadering van 24 maart is het afdelingsbestuur van SP Middelburg verkozen

Lees verder
11 maart 2016

Financiële problemen voor chronisch zieken en gehandicapten

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiële problemen van chronisch zieken en gehandicapten.

Raadslid Petroesjka Sterk: “Wij zien mensen door alle bezuinigingen nu echt verzuipen. Het is de stapeling van kosten die de situatie in de praktijk onleefbaar maakt. Mensen die al jaren door chronische ziekte of handicap op het bestaansminimum leven en geen uitzicht hebben op een verbetering van de inkomsten omdat ze niet kunnen werken, trekken het niet meer. De rek is er uit”.

Lees verder
2 maart 2016

Middelburg reduceert boom tot wegwerpproduct

Foto: Inge Tupanwel

Terwijl de verontwaardiging en teleurstelling facebook en twitter nog volop domineerden en het kappen van de gezonde bomen op de Loskade ook op straat hét gesprek van de dag was, ging woensdag 2 maart, ondanks het grote verzet hiertegen, de zaag in de beeldbepalende abelen. Zelden handelde de gemeente Middelburg zo snel, dat moet gezegd worden.

Lees verder
1 maart 2016

‘SaBeWa hanteert absurde reactietermijn van 6 maanden!’

De belastingsdienst SaBeWa, die namens de gemeente Middelburg verantwoordelijk is voor het beoordelen en toekennen van kwijtscheldingen,  hanteert een absurde reactietermijn van 6 maanden.  Dat constateert SP-raadslid Petroesjka Sterk in schriftelijke vragen aan het college.

De wettelijke termijn voor een reactie van SaBeWa op een kwijtscheldingsaanvraag is 8 weken, met een mogelijke verdaging, maar de SP ontvangt signalen dat inwoners direct een brief hebben ontvangen waarin staat dat er binnen 6 maanden een uitspraak gedaan wordt.

Lees verder
1 maart 2016

Unieke benadering: raadsleden onderzoeken zelf ervaringen met zorg

Voor raadslid Petroesjka Sterk was het afgelopen maand een turbulente tijd. Eind januari en begin februari gingen raadsleden van alle fracties in gesprek met een kleine groep inwoners van de gemeente Middelburg over hun ervaringen met de zorg.  De vragen waren voor alle cliënten hetzelfde, zo konden de antwoorden vergeleken worden. Deze gesprekken waren in verband met privacy niet openbaar.

Op 16 en 18 februari volgden openbare gesprekken met cliëntenraden en 10 verschillende zorgorganisaties. Doel was: Niet wachten tot er rapporten komen van het college maar zelf actief onderzoek doen naar de situatie in de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier