h

Nieuws uit 2010

17 juni 2010

Gemeente Middelburg sluit alsnog parkeerterrein Molenwater

Meer dan een half jaar nadat de ChristenUnie, Groenlinks en de SP een motie van onbehoorlijk bestuur indienden tegen het toenmalige college, kan een kleine overwinning gevierd worden.

Lees verder
15 juni 2010

Laat jij je stem horen?

Maandag 21 juni vergadert energiebedrijf Delta met haar aandeelhouders in Goes over de toekomst van Delta.
Wij willen ook een toekomst, voor ons en volgende generaties.

Lees verder
10 juni 2010

10 juni, hoe nu verder?

Gisteren heeft de SP een geweldig resultaat geboekt tijdens de verkiezingen.

Zoals Emile Roemer het zelf zei:"We hebben verlies geleden, maar het was wel een verlies met een dikke gouden rand. Een paar weken geleden stonden wij in de peilingen nog op 8 zetels, dat aantal hebben we bijna verdubbeld!"

Lees verder
8 juni 2010

Geen steun voor tegengaan nucleaire droom Delta

In de afgelopen week heeft de SP Middelburg een motie voorbereid over de tweede kerncentrale in Borssele.

Vanavond werd deze motie behandeld tijdens de raadsvergadering. Groenlinks heeft de motie samen met de, inmiddels opgestapte, fractie van SP ingediend. Luc Vandezande lichtte de motie toe.

Lees verder
5 juni 2010

Middelburgse SP-raadsleden gaan zelfstandig verder

De Middelburgse afdeling van de SP is verrast door het besluit van de raadsleden Jeannette de Vis-Berrelkamp en Henriëtte Minekus om op te stappen uit onvrede over de toepassing van de afdrachtregeling.

Regiovertegenwoordiger Trix de Roos: "Beide raadsleden waren op de hoogte van de afdrachtregeling zoals die geldt binnen de SP. Wanneer je vindt dat de regeling niet goed wordt toegepast, dan trek je aan de bel. Het bericht van het opstappen van de twee raadsleden kwam niet alleen voor mij maar ook voor het afdelingsbestuur van Middelburg als een donderslag bij heldere hemel. Niet te begrijpen. Maar als we de breuk nog kunnen herstellen, is me dat een lief ding waard."

Lees verder

Pagina's

U bent hier