h

Nieuws uit 2010

10 januari 2010

Agnes Kant komt naar Middelburg

Misschien dat u het al gelezen heeft in de Tribune van december, maar Agnes Kant komt 8 februari naar Middelburg.

Lees verder
7 januari 2010

Ingezonden brief PZC: "Molenwater: Onbehoorlijk bestuur"

een ingezonden brief die gepubliceerd werd in de PZC van 07-01-2010:

Lees verder
6 januari 2010

De verkiezingen komen eraan

De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn nog steeds in volle gang.

In de ledenvergadering van 13 januari is besloten nog een aantal punten aan ons verkiezingsprogramma, dat de titel “Want een stad is meer dan stenen” gekregen heeft, toe te voegen, met name op het gebied van jongerenbeleid.

Deze punten zijn inmiddels in het programma verwerkt, waarna het definitief vastgesteld is.

Lees verder
4 januari 2010

Vernieuwd concept verkiezingsprogramma

Woensdag 13 januari zal de SP Middelburg haar definitieve verkiezingsprogramma vaststellen.
De programmacommissie heeft een herzien concept gemaakt, dat kunt u hier downloaden.

De leden van de SP Middelburg zijn van harte uitgenodigd om tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) het uiteindelijke verkiezingsprogramma voor 2010-2014 meehelpen te bepalen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier