h

Nieuws uit 2008

6 mei 2008

De Faam:Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Zoals u wellicht weet verdwijnt Miniatuur Walcheren volgend jaar uit de binnenstad om zich te vestigen in de Mortiere. Er komt dan een mooi terrein vrij dat al eigendom is van de gemeente.Het college zinspeelt al op invulling van dit gebied: komt er een theater of gaan we weer (dure) woningen bouwen? Binnenkort zullen de plannen wel worden gepresenteerd.

Lees verder
4 april 2008

Uit de fractie

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart jl. waren er weer een hoop hamerstukken (zaken die vooraf in de commissies besproken zijn en waar niemand verder iets op aan te merken heeft). Uiteraard waren er ook zaken waar nog volop over gedebatteerd moest worden. De belangrijkste waren het beschikbaar stellen van krediet voor uitvoering van de werkzaamheden in verband met de aanleg van de N57, krediet tbv strategische grondaankopen en exploitatieopzet deelgebieden Mortiere.

Lees verder
14 maart 2008

'Volledig gebrek aan visie op buitengebied'

In de vorige raadsvergadering werd de beslispuntennotitie buitengebied behandeld. Hierin wordt eigenlijk het kader aangegeven waaraan het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet voldoen. Het oude bestemmingsplan is alweer enkele jaren oud en door wijzigingen in beleid van Rijk en Provincie is het tijd voor een nieuw bestemmingsplan.

Je kunt daarin aangeven welke gebieden je als natuurgebieden ziet (nu of in de toekomst), waar je eventueel extra recreatie wenst toe te staan, welke nevenfuncties je de(noodlijdende) boerenstand toestaat, waar eventueel nog gebouwd kan worden enz.

Lees verder
6 maart 2008

Folderactie NU-krant bij station succes.

Vrijdag 29 februari van 7 tot 8 uur en zaterdag 1 maart van 10 tot 11 hebben vrijwilligers van de SP bij het station de NU-krant aan mensen uitgedeeld. Deze krant zal vier keer per jaar uitgebracht worden.

Lees verder
25 februari 2008

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

"Van wie is de ruimte?" Deze tekst stond vorige  maand boven een column van Jan Marijnissen in de Tribune, het nieuwsblad van de SP.

Nee, het ging niet over ons heelal, noch over de rechten van de Zuid/Noordpool of oceaanbodems. Alhoewel diverse landen hier aanspraak op denken te maken door er hun nationale vlaggen te plaatsen. Nee, deze titel slaat op de ruimte die ons direct omringt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier