h

De Faam:Het woord aan raadslid Peter van Hekken

6 mei 2008

De Faam:Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Zoals u wellicht weet verdwijnt Miniatuur Walcheren volgend jaar uit de binnenstad om zich te vestigen in de Mortiere. Er komt dan een mooi terrein vrij dat al eigendom is van de gemeente.Het college zinspeelt al op invulling van dit gebied: komt er een theater of gaan we weer (dure) woningen bouwen? Binnenkort zullen de plannen wel worden gepresenteerd.

Maar het is toch van de zotte dat elke open plek in Middelburg volgebouwd wordt. Onze mooie monumentenstad is lelijk op weg een mensenpakhuis te worden waar nauwelijks ruimte is voor groen, rust en ontspanning.

En juist het terrein van Miniatuur Walcheren is uitstekend geschikt om, samen met het aangrenzende groen, omgetoverd te worden tot een prachtig stadspark.

Want juist een stadspark heeft zoveel meerwaarde: een ruimte die rust uitstraalt; waar je ongedwongen andere mensen ontmoet en even jezelf kunt zijn. Een park waar plaats is voor historische elementen. Maar waar ook ruimte is voor ontspanning, discussies, kunst en plezier.

Samen met de Tuin van Zeeland hebben wij besloten dat er al teveel groen is gesneuveld en dat het nu tijd is voor actie. Binnenkort kunnen de bewoners van de binnenstad een bezoekje van één van ons of een folder in de bus verwachten waarin wij u vragen dit initiatief te steunen.

Andere belangstellenden verzoeken wij te reageren via onze website www.sp.nl/middelburg of www.tuinvanzeeland.nl. Ook kunt u via de website één van de raamposters bestellen om uw steun duidelijk zichtbaar te maken.

We weten niet of een stadspark zoals wij dat voor ons zien haalbaar is; er staan grote (financiële en politieke)belangen op het spel. We weten echter wel dat we met uw steun een kans maken. Als een grote groep mensen ergens achter gaat staan kan er veel gebeuren.

U mag uiteraard op ons rekenen; wij rekenen echter nu op u!

Peter van Hekken

U bent hier