h

Uit de fractie

4 april 2008

Uit de fractie

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart jl. waren er weer een hoop hamerstukken (zaken die vooraf in de commissies besproken zijn en waar niemand verder iets op aan te merken heeft). Uiteraard waren er ook zaken waar nog volop over gedebatteerd moest worden. De belangrijkste waren het beschikbaar stellen van krediet voor uitvoering van de werkzaamheden in verband met de aanleg van de N57, krediet tbv strategische grondaankopen en exploitatieopzet deelgebieden Mortiere.

Voor wat betreft het eerste punt zijn wij morrend akkoord gegaan met de kredietaanvraag. De nieuwe N57 komt er aan en dan moet je als gemeente zorgen dat bestaande wegen (en enkele nieuwe) hier netjes op aansluiten, dat is duidelijk.

Maar ook is al duidelijk dat het gevraagde krediet niet toereikend zal zijn en dat er straks geld bij moet. Tevens zijn niet alle gemaakte keuzes de onze.

Verkeer de binnenstad inleiden via de Havendijk en de Punt lijkt ons niet logisch, zeker niet als een autoluwe binnenstad het streven is. Maar ja, er moest een beslissing worden genomen, want als de N57 klaar is moet je als gemeente natuurlijk ook alles op orde hebben.Vandaar dat wij, morrend en onder protest, toch akkoord gingen.

Het voorstel strategische grondaankopen kon volledig op onze steun rekenen. Niet omdat we al deze percelen willen volbouwen, zeer zeker niet, maar omdat wij denken dat de grond beter in bezit van de gemeente dan in handen van projectontwikkelaars kan zijn.

Triest vonden wij het dat, ondanks een motie van SP, PPM, GL en CU, besloten werd om 13 kavels in de Mortiere toch voor woningbouw in te zetten terwijl statistisch is aangetoond dat kinderen die in de buurt van hoogspanningsmasten wonen een verhoogde
kans op leukemie hebben.

Ondanks dat de gemeente – tenminste in onze ogen – verantwoordelijk is voor een veilige woonomgeving, gaf het financiële plaatje weer de doorslag en werd gesteld dat eventuele kopers zelf verantwoordelijk zijn.

Gelukkig was er ook nog een lichtpuntje: twee door ons gesteunde moties met betrekking tot onderwijshuisvesting VMBO en OPDC (leerlingen met problemen) werden aangenomen zodat binnenkort de huisvesting beter afgestemd zal worden op het leerlingenaanbod.

We gaan er vanuit dat dit een stap in de goede richting naar beter onderwijs is!

Peter van Hekken

Reactie toevoegen

U bent hier