h

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

25 februari 2008

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

"Van wie is de ruimte?" Deze tekst stond vorige  maand boven een column van Jan Marijnissen in de Tribune, het nieuwsblad van de SP.

Nee, het ging niet over ons heelal, noch over de rechten van de Zuid/Noordpool of oceaanbodems. Alhoewel diverse landen hier aanspraak op denken te maken door er hun nationale vlaggen te plaatsen. Nee, deze titel slaat op de ruimte die ons direct omringt.

Steeds meer mensen is de verrommeling van ons landschap een doorn in het oog. De stenen uitbreidingen, de letterlijk overal opduikende industrieterreinen en kassen, de alsmaar toenemende bebouwing op de z.g. “zichtlocaties” langs snelwegen. Denk in Zeeuws verband maar aan de A58.

Het verschil tussen de aanblik van stad en platteland verdwijnt steeds meer. In bepaalde opzichten zou dat nog niet zo”n probleem hoeven zijn, ware het niet dat de voorzieningsniveaus in de kleinere kernen zwaar onder druk staan. In plaats van deze geleidelijk af te breken, zouden ze juist moeten worden verhoogd. Goed zou het ook zijn wanneer burgers, boeren en buitenlui meer van elkaars leven en werk zouden weten.

Niemand kan ook iets hebben tegen meer groen in de steden, maar dat gebeurt allemaal niet. In Middelburg verdwijnen zo langzamerhand alle groene plekjes die de stad nog rijk was om opgevuld te worden met bebouwing. Hoe komt dit toch zo? Onder invloed van het neoliberale denken en de grenzeloze eerbied voor de projectontwikkelaars met land in hun bezit hebben de arme gemeenten het nakijken.

Dit uitgangspunt is momenteel actueel in Middelburg. Komende raadsvergadering (25-02) moeten we een beslispuntennotitie over bestemmingsplannen buitengebied behandelen. De notitie voorziet in een herziening van deze plannen.

Als je deze notitie leest, staat het vol met goede bedoelingen. Het zou een aanvulling en versterking van het Walchers landschap moeten zijn. Dit is toch uitgeroepen tot Nationaal landschap. Waarom dan toch onze scepsis? Bij veel van de positief bedoelde en duidelijke standpunten staan echter de toevoegingen:

  • kan worden verruimd
  • waar mogelijk
  • terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau
  • verruiming indien er een goed plan ligt

Deze toevoegingen openen de deur voor allerlei uitzonderingen, die dan negatief kunnen uitpakken. Nog meer slagen om de arm zou haast gênant zijn. Vooral de verruiming van de woningbouw en de kassen in dit gebied baren ons zorgen (om er maar twee te noemen).

Wij staan dan ook zeer huiverig tegenover deze notitie. We moeten toch heel goed bedenken dat de ruimte van ons allemaal is!

Ik dank U hartelijk voor het lezen van deze bijdrage.

Menno Visser
Fractievoorzitter SP.

U bent hier