h

'Volledig gebrek aan visie op buitengebied'

14 maart 2008

'Volledig gebrek aan visie op buitengebied'

In de vorige raadsvergadering werd de beslispuntennotitie buitengebied behandeld. Hierin wordt eigenlijk het kader aangegeven waaraan het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet voldoen. Het oude bestemmingsplan is alweer enkele jaren oud en door wijzigingen in beleid van Rijk en Provincie is het tijd voor een nieuw bestemmingsplan.

Je kunt daarin aangeven welke gebieden je als natuurgebieden ziet (nu of in de toekomst), waar je eventueel extra recreatie wenst toe te staan, welke nevenfuncties je de(noodlijdende) boerenstand toestaat, waar eventueel nog gebouwd kan worden enz.

Ons grootste probleem met deze notitie is eigenlijk dat, terwijl er voor wat betreft de binnenstad oeverloos geredeneerd wordt uit welke drie kleuren wit je mag kiezen om je kozijnen te schilderen, voor het buitengebied een heel ruim beleid geldt en daar
waar regelgeving is opgenomen voor bijna alle regels uitzonderingsmogelijkheden zijn (de notitie staat vol met mits, tenzij, uitgezonderd enz.).

Wat wij ook sterk misten was een gedegen landbouwbeleid. En dat terwijl een bestemmingsplan bij uitstek geschikt is om bijvoorbeeld de biologische landbouw te stimuleren. Je kunt je milieuwetgeving hierop aanpassen, opnemen dat in de buurt van natuurgebieden geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt, aangeven dat voor een veeteeltbedrijf de weidegang een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering moet zijn enz.

Tevens kun je, ter verfraaïng van het landschap, aangeven dat nieuwe afscheidingen uit (oud-Walcherse) heggen dienen te bestaan en stimuleren dat bestaande prikkeldraadafscheidingen hiervoor worden vervangen.

Maar ja, aan het eind van het debat stonden we weer alleen en met lege handen (Groen Links en de PvdA zagen ook wel iets in stimulering van biologische landbouw maar toen de wethouder aangaf dit niet te zien zitten stemden ze braaf voor de notitie).

Toch zijn we zeker niet van plan om al op te geven en we zullen, wanneer het nieuwe bestemingsplan behandeld wordt, zeker nog met een aantal moties komen.

Peter van Hekken

Reactie toevoegen

U bent hier