h

Nieuws uit 2006

23 oktober 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Jeannette de Vis

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft op dit moment mijn aandacht.

Vaak heb ik gehoord dat de WMO ruimhartig moet worden toegepast. Maar wat is ruimhartig?

Lees verder
20 oktober 2006

De WMO komt eraan

De WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) treed op 1 januari 2007 in werking. Een aantal zaken zijn echter nog niet duidelijk of duidelijk genoeg.

Jeannette en Aukje (gemeenteraadslid en fractiemedewerker sociale zaken) kijken met argusogen of de regeling geen achteruitgang is voor de mensen die op hulp zijn aangewezen.

Lees verder
27 augustus 2006

Uitnodiging SP ledenvergadering

Beste SP leden in Middelburg, Veere en Schouwen Duiveland,

Lees verder
13 juli 2006

NU SP! Tweede Kamerverkiezingen op 22 november

NU SP! Met deze leus gaan we de Tweede Kamerverkiezingen (22-11) tegemoet! Verkiezingen die beloven buitengewoon spannend te worden. Zou er dan toch een links kabinet komen?

Lees verder
21 juni 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Als u dit leest zijn de kadernota-besprekingen net achter de rug. De kadernota is een begroting voor de komende vier jaar en in zekere zin dus een financiële vertaling van het coalitieakkoord, met daarbij de speerpunten voor de komende periode. Uiteraard zullen wij proberen deze kadernota nog een duwtje in de goede richting te geven. Want er zijn een aantal zaken die in onze ogen nu nog te weinig aandacht krijgen.

Lees verder
20 juni 2006

"Stop met de sprookjes en luister naar de inwoners"

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft SP-fractievoorzitter Menno Visser de visie van de SP weergegeven over een aantal belangrijke zaken die in Middelburg spelen. Hier is zijn verhaal weergegeven zoals hij dit tijdens de algemene beschouwingen naar voren heeft gebracht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier