h

Nieuws van de afdeling

13 juli 2006

NU SP! Tweede Kamerverkiezingen op 22 november

NU SP! Met deze leus gaan we de Tweede Kamerverkiezingen (22-11) tegemoet! Verkiezingen die beloven buitengewoon spannend te worden. Zou er dan toch een links kabinet komen?

Lees verder
21 juni 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Als u dit leest zijn de kadernota-besprekingen net achter de rug. De kadernota is een begroting voor de komende vier jaar en in zekere zin dus een financiële vertaling van het coalitieakkoord, met daarbij de speerpunten voor de komende periode. Uiteraard zullen wij proberen deze kadernota nog een duwtje in de goede richting te geven. Want er zijn een aantal zaken die in onze ogen nu nog te weinig aandacht krijgen.

Lees verder
20 juni 2006

"Stop met de sprookjes en luister naar de inwoners"

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft SP-fractievoorzitter Menno Visser de visie van de SP weergegeven over een aantal belangrijke zaken die in Middelburg spelen. Hier is zijn verhaal weergegeven zoals hij dit tijdens de algemene beschouwingen naar voren heeft gebracht.

Lees verder
22 mei 2006

SP organiseert kennismakingsavond

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er voor de SP in Middelburg veel veranderd. Niet alleen zijn er 3 gemeenteraadsleden voor de SP bijgekomen, maar daarnaast hebben we de afgelopen periode ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze partij.

Lees verder
19 april 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

Na vele administratieve handelingen volgde op 16 maart dan de officiële installatie van onze drie raadsleden voor de SP in de nieuwe gemeenteraad. We hebben op papier alles in orde en kunnen dus aan het werk.

Lees verder
26 maart 2006

A-theater: 70% van de stemmen?

Tegenwoordig hoor je steeds meer voorstanders van een A-theater zeggen dat 70 % van de bevolking niet voor verbouw van het theater op het Molenwater en dus voor een A-theater heeft gekozen.

Dit is pure nonsens, de bevolking heeft nooit een keuze mogen maken voor wel of geen A-theater, men heeft enkel kunnen kiezen voor een combinatie van locatie en theatersoort.

Lees verder

Pagina's

U bent hier