h

Nieuws uit 2007

8 oktober 2007

De Faam: 'Eerst de bouwput dan het theater'

En weer speelt een nieuw theater een hoofdrol binnen het gemeenteraads-gebeuren. In september hebben wij als SP een motie ingediend om dit onderwerp te laten rusten tot op zijn minst begonnen is met het herstel van de gapende wond aan de Zuidsingel maar helaas,het mocht niet baten.

Lees verder
17 september 2007

Uitnodiging debat “Europa, waar ligt uw grens?” bij Film by the Sea

Via Agora Europe hebben we als leden van de SP in Middelburg een uitnodiging ontvangen voor een debat over de toekomst van Europa dat op zaterdag 22 september in Vlissingen gehouden wordt in de Cinecity bioscoop.

Lees verder
1 september 2007

Uit de fractie

De raadsvergadering van 27 augustus was er, wat ons betreft, één met wisselend succes. Op ons verzoek werd het raadsvoorstel voor wat betreft een aangepaste en deels vernieuwde fietsroute van de binnenstad naar de Mortiere ingetrokken.

Lees verder
13 juli 2007

Doortrekking N57 op losse schroeven

De N57 lijkt gedeeltelijk van de baan vanwege geldgebrek. Gelukkig, aangezien de aanleg van de weg het landschap dramatisch zou aantasten.

Ook zou de N57 tot een enorme toename van het vrachtverkeer op Walcheren leiden.

Lees verder
12 juli 2007

SP op Kustloop Vrouwenpolder

Zaterdag 8 september wordt voor de eerste keer de Kustloop Vrouwenpolder gehouden, een halve marathon, over asfalt, strand en dwars door het beschermde natuur – en waterwingebied Oranjezon (met toestemming!).

Lees verder
24 juni 2007

Reactie SP op de meerjarenbegroting

Op maandag 1 juni is in de gemeenteraad de kadernota behandeld. Elke partij gaf hierbij zijn visie over de plannen van het college van B en W voor de komende jaren. Menno Visser vertolkte de visie van de SP.

Voorzitter, leden college, collega raadsleden, pers, aanwezigen op de publieke tribune en luisteraars, de SP wenst U een goede namiddag toe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier