h

Blog

16 januari 2018

Huurders in de knel

De SP pleit al jaar en dag voor voldoende betaalbare huurwoningen. Maar telkens staat de woningcorporatie bij nieuwbouwprojecten achteraan. De beschikbare grond wordt voor veel geld verkocht aan projectontwikkelaars die vanuit hun winstoogmerk logischerwijs niet voor sociale woningbouw kiezen.

Lees verder
23 november 2017

Aandacht voor huurders

Er wordt flink gebouwd in de gemeente, kijk naar Rittenburg, Hazenburg II en Essenvelt waar de plannen voor klaar liggen. Nieuwbouw op ooit duur aangekochte gronden. Die percelen moeten flink opleveren dus. We zagen eerder al hoe de Veerse Poort werd voltooid zonder één sociale huurwoning. Ook in de huidige plannen is er, met uitzondering van wat appartementen nauwelijks ruimte voor sociale woningbouw.

Lees verder
16 maart 2017

Kom in beweging!

Al jaar en dag gaan SP’ers het gesprek aan met bewoners, dat is niets nieuws. Nieuw is wel de manier waarop. Waar we vroeger vooral vertelden waar de SP voor staat en waar de volksvertegenwoordigers zich op richten, vragen we er nu veel specifieker naar welke onderwerpen onze inwoners van belang vinden. Waar men zich aan ergert, wat er beter kan, waarmee gestopt moet worden of juist mee gestart.      

Lees verder
23 oktober 2016

De prijs van samenwerking

Middelburg werkt steeds vaker samen met andere gemeenten om belangrijke taken uit te voeren. Of het nu gaat om het innen van belastingen, kwijtschelding, vuilstortplaatsen, de sociale werkplaats, schuldhulpverlening, sociale dienst, veiligheid of zorg; Middelburg beslist niet meer zelfstandig over deze onderwerpen.

Lees verder
25 mei 2016

Samen in actie voor betaalbare zorg

Hoewel de zorgverzekeringswet niet tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lokale overheid behoort, blijven de gevolgen van de tien jaar geleden ingevoerde nieuwe zorgverzekeringswet in Middelburg niet onzichtbaar.

Lees verder
11 mei 2016

Wie is eigenlijk echt de baas van de gemeente?

In de lokale democratie is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Zij besluit in meerderheid over voorstellen, brengt wijzigingen aan in het gemeentelijk beleid en kan een oordeel uitspreken of verzoeken doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
15 april 2016

Waarom de Four Freedoms Award voor Merkel een historische vergissing is

In de PZC van zaterdag 16 april staat een advertentie die mensen oproept om, in de aanloop naar en op 21 april, op ludieke wijze en op een positieve manier onze gastvrijheid naar vluchtelingen te tonen, en om het positieve humane geluid te laten horen dat bij de Four Freedoms past. Mede aanleiding hiervoor was het protest dat de extreemrechtse groepering Voorpost in Middelburg wil gaan houden. Ook aan de SP is gevraagd om deze advertentie te steunen.

Lees verder
11 april 2016

Angst en wantrouwen

De sfeer in Nederland verhardt als het gaat om de opvang van vluchtelingen. De bereidheid om mensen die vluchten voor oorlog en geweld op te vangen, neemt af.

De aanhang van de PVV, die pleit voor veel hardere maatregelen, groeit. Een grote groep mensen lijken zich te laten leiden door angst en wantrouwen. De vraag is of de angst en het wantrouwen terecht zijn. En zo ja, wat je ertegen kunt doen.

Lees verder
9 maart 2016

Onderzoek de praktijk

Als raadslid krijg je stapels papierwerk voor de raad. Maar SP raadsleden wordt ook op het hart gedrukt om zelf onderzoek te doen. En vooral te spreken met mensen van de werkvloer, door een bezoek brengen aan de brandweer, bedrijven, kinderboerderij of zorginstellingen. Dat levert informatie over de praktijk. Zo kunnen de SP raadsleden controleren of wat er op papier staat ook klopt en werkt.

Lees verder
11 oktober 2015

Bezuinigingen dwingen tot scherpe keuzes

Foto: Aart van Belzen

In deze tijd van bezuinigingen en geldgebrek bij de gemeente lopen wij als SP-fractie regelmatig tegen lastige dilemma’s aan. Tijdens de laatste raadsvergadering stuitten we op een dilemma dat de komende jaren een grote rol zal spelen. De gemeente moet volgend jaar met een derde minder van haar eigen vermogen rondkomen! Aan bezuinigingen valt niet te ontkomen omdat de gemeente altijd een sluitende begroting moet hebben. De vraag is dus waar geef je het geld aan uit?
Lees verder

Pagina's

U bent hier