h

Kom in beweging!

16 maart 2017

Kom in beweging!

Al jaar en dag gaan SP’ers het gesprek aan met bewoners, dat is niets nieuws. Nieuw is wel de manier waarop. Waar we vroeger vooral vertelden waar de SP voor staat en waar de volksvertegenwoordigers zich op richten, vragen we er nu veel specifieker naar welke onderwerpen onze inwoners van belang vinden. Waar men zich aan ergert, wat er beter kan, waarmee gestopt moet worden of juist mee gestart.      

De afgelopen maanden is een kleine groep SP’ers van onze afdeling met regelmaat de buurt in geweest. Om te vragen naar ervaringen, knelpunten en ideeën. Maar ook om steun te vragen, want met een handvol vrijwilligers bereik je niet genoeg. Het is noodzakelijk dat meer mensen in beweging komen en de SP op alle niveaus, dus van lokaal tot landelijk, helpen, maar ook scherp houden.

Dat het moeilijk is om die beweging op gang te krijgen zal niemand verbazen. Het is een lange weg met kleine stapjes. De kleine, maar uiterst enthousiaste groep vrijwilligers waarmee we nu aan de slag zijn laat dat zien. Helaas zijn het ondanks ons stabiele ledenbestand toch steeds dezelfde mensen die actief meedoen. Nieuwe leden zijn dus hard nodig. Tijdens het buurten vragen we mensen dan ook te overwegen lid te worden en echt mee te gaan doen.

Laat je horen
Aanvankelijk staat bijna niemand te springen om lid te worden van een politieke partij. Daar staat tegenover dat men vaak vindt dat de politiek te ver van de mensen af staat. Die kloof staat succesvolle acties in de weg. Onze afdeling wil die kloof dichten. Heel simpel, door samen op trekken. Want je hoeft geen politicus te zijn om invloed te hebben. Je hoeft niet te vergaderen of duimdikke dossiers te lezen. Met gewoon gezond verstand, levenservaring en vooral een flinke dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen kunnen we elkaar steunen en onze stem laten horen. Niet alleen op een verjaardag of mopperend op de bank, maar daar waar het van belang is dat we gehoord worden.

Onvrede, maar ook goede ideeën moeten gehoord worden door de beslissers in de gemeenteraad, bij de woningcorporatie, het zorgloket of de politie. Pas als genoeg mensen samen actie ondernemen of protesteren kan er niet net gedaan worden alsof de problemen niet bestaan. Of wat ook vaak voorkomt: alsof er geen betere alternatieven zijn. Vanuit deze overtuiging gaan we dus iedere week de buurten in om zowel onze bestaande leden maar ook nieuwe mensen in beweging te krijgen. Nogmaals, dat is een lange weg met kleine stapjes.

De macht van het getal
En een weg die niet stopt bij de verkiezingen. Juist ook na de verkiezingen zijn invloed, controle en verbeterplannen nodig om Middelburg sociaal te houden. Onze drie gemeenteraadsleden knokken hier al voor, maar dat is niet genoeg. Hun invloed is beperkt, al heten ze dan zo mooi volksvertegenwoordigers. Als een hele straat, buurt of wijk iets vindt en dat laten horen, dan heeft dat onvoorstelbaar meer effect dan het meest doortimmerde en bevlogen betoog van een raadslid.

Natuurlijk loopt dat raadslid voorop en zal hij of zij er alles aan doen om het onderwerp op de agenda te krijgen en te verdedigen, maar zonder de macht van het getal lukt het helaas maar zelden om de overige Middelburgse politiek mee te krijgen. Zij zien en horen de onvrede immers niet en zijn over het algemeen van mening dat de huidige politieke koers prima is voor Middelburg.

Onze oproep luidt dan ook: kom in beweging, dan knokken we samen voor een beter en socialer Middelburg. Je kunt op allerlei manieren actief zijn. Door met ons de straat op te gaan, maar ook al door eens een actieposter op te hangen of één van onze themabijeenkomsten bij te wonen. Op onze website zijn alle evenementen en onderwerpen waarop we actief zijn te vinden. Mis je hier onderwerpen? Laat het ons dan weten. Dan gaan we er samen voor zorgen dat ook hier beweging in komt.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier