h

Fractie

23 november 2017

Aandacht voor huurders

Er wordt flink gebouwd in de gemeente, kijk naar Rittenburg, Hazenburg II en Essenvelt waar de plannen voor klaar liggen. Nieuwbouw op ooit duur aangekochte gronden. Die percelen moeten flink opleveren dus. We zagen eerder al hoe de Veerse Poort werd voltooid zonder één sociale huurwoning. Ook in de huidige plannen is er, met uitzondering van wat appartementen nauwelijks ruimte voor sociale woningbouw.

Lees verder
23 oktober 2016

De prijs van samenwerking

Middelburg werkt steeds vaker samen met andere gemeenten om belangrijke taken uit te voeren. Of het nu gaat om het innen van belastingen, kwijtschelding, vuilstortplaatsen, de sociale werkplaats, schuldhulpverlening, sociale dienst, veiligheid of zorg; Middelburg beslist niet meer zelfstandig over deze onderwerpen.

Lees verder
25 mei 2016

Samen in actie voor betaalbare zorg

Hoewel de zorgverzekeringswet niet tot de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lokale overheid behoort, blijven de gevolgen van de tien jaar geleden ingevoerde nieuwe zorgverzekeringswet in Middelburg niet onzichtbaar.

Lees verder
11 mei 2016

Wie is eigenlijk echt de baas van de gemeente?

In de lokale democratie is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Zij besluit in meerderheid over voorstellen, brengt wijzigingen aan in het gemeentelijk beleid en kan een oordeel uitspreken of verzoeken doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
9 maart 2016

Onderzoek de praktijk

Als raadslid krijg je stapels papierwerk voor de raad. Maar SP raadsleden wordt ook op het hart gedrukt om zelf onderzoek te doen. En vooral te spreken met mensen van de werkvloer, door een bezoek brengen aan de brandweer, bedrijven, kinderboerderij of zorginstellingen. Dat levert informatie over de praktijk. Zo kunnen de SP raadsleden controleren of wat er op papier staat ook klopt en werkt.

Lees verder
11 oktober 2015

Bezuinigingen dwingen tot scherpe keuzes

Foto: Aart van Belzen

In deze tijd van bezuinigingen en geldgebrek bij de gemeente lopen wij als SP-fractie regelmatig tegen lastige dilemma’s aan. Tijdens de laatste raadsvergadering stuitten we op een dilemma dat de komende jaren een grote rol zal spelen. De gemeente moet volgend jaar met een derde minder van haar eigen vermogen rondkomen! Aan bezuinigingen valt niet te ontkomen omdat de gemeente altijd een sluitende begroting moet hebben. De vraag is dus waar geef je het geld aan uit?
Lees verder
8 september 2015

Niet rijk rekenen met nieuwe woningwet

Betaalbare en kwalitatief goede huisvesting is een van de basisvoorzieningen in Nederland. Toch wonen steeds meer mensen te duur, of in een verouderde woning die wegens gebrek aan financiële middelen bij de woningcorporatie niet opgeknapt kan worden.

De nieuwe woningwet moet ertoe bijdragen dat woningcorporaties zich honderd procent gaan concentreren op hun kerntaak: het realiseren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen.

Lees verder
31 mei 2015

Lange adem

In amper vier weken tijd heeft een kwart van alle huurders van Middelburg een handtekening gezet tegen de landelijk opgelegde huurverhoging. Toen we de handtekeningen in Den Haag bij minister Blok overhandigden leek hij ongevoelig voor de schrijnende verhalen van de huurders.

Was het zetten van een handtekening door meer dan 1300 Middelburgers dan zinloos? Zeker niet!

Lees verder
13 maart 2015

Gemeenten fuseren lost problemen niet op

Commissaris van de Koning Polman (D66) doet een rondje langs alle gemeenteraden, zo was hij 3 maart in Middelburg. Officieel om kennis te maken maar de agenda bevatte typische D66-stokpaardjes.

Zeeuwse gemeenten moeten volgens Polman samenwerken of fuseren om zaken goed de baas te kunnen. Er wordt volgens hem vooral samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering (o.a. belastingen en ICT) terwijl er ook op andere vlakken samengewerkt kan worden. En als er wordt samengewerkt, gebeurt dat volgens hem nog zonder echte visie.

Lees verder
6 maart 2015

De wijkagent voor heel Walcheren

De kaalslag van de landelijke politiek slaat aardig door. Zelfs het klassiek-liberale idee van de nachtwakersstaat, waarbij de overheid alleen nog verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners, is nu losgelaten door VVD-minister Ivo Opstelten.

Uit zijn plannen om 200 politiebureaus te sluiten, blijkt dat de overheid een loopje neemt met de veiligheid van inwoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier