h

Blog Jeroen van Dijen

23 oktober 2016

De prijs van samenwerking

Middelburg werkt steeds vaker samen met andere gemeenten om belangrijke taken uit te voeren. Of het nu gaat om het innen van belastingen, kwijtschelding, vuilstortplaatsen, de sociale werkplaats, schuldhulpverlening, sociale dienst, veiligheid of zorg; Middelburg beslist niet meer zelfstandig over deze onderwerpen.

Lees verder
11 mei 2016

Wie is eigenlijk echt de baas van de gemeente?

In de lokale democratie is de gemeenteraad het hoogste orgaan. Zij besluit in meerderheid over voorstellen, brengt wijzigingen aan in het gemeentelijk beleid en kan een oordeel uitspreken of verzoeken doen aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees verder
13 maart 2015

Gemeenten fuseren lost problemen niet op

Commissaris van de Koning Polman (D66) doet een rondje langs alle gemeenteraden, zo was hij 3 maart in Middelburg. Officieel om kennis te maken maar de agenda bevatte typische D66-stokpaardjes.

Zeeuwse gemeenten moeten volgens Polman samenwerken of fuseren om zaken goed de baas te kunnen. Er wordt volgens hem vooral samengewerkt op het gebied van bedrijfsvoering (o.a. belastingen en ICT) terwijl er ook op andere vlakken samengewerkt kan worden. En als er wordt samengewerkt, gebeurt dat volgens hem nog zonder echte visie.

Lees verder
6 maart 2015

De wijkagent voor heel Walcheren

De kaalslag van de landelijke politiek slaat aardig door. Zelfs het klassiek-liberale idee van de nachtwakersstaat, waarbij de overheid alleen nog verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners, is nu losgelaten door VVD-minister Ivo Opstelten.

Uit zijn plannen om 200 politiebureaus te sluiten, blijkt dat de overheid een loopje neemt met de veiligheid van inwoners.

Lees verder
30 april 2014

Ik ben geen raadslid

Op 19 maart heeft de SP drie zetels gekregen in de gemeenteraad van Middelburg, waarvoor onze enorme dank. Wij gaan aan de slag met deze eervolle taak waarbij we er alles aan zullen doen om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma uit te voeren.

Toch is de gemeenteraad voor de SP nooit een doel op zich. Er zijn al genoeg raadsleden die praten over plannen die er op papier heel mooi uitzien terwijl de realiteit voor mensen soms vreselijk is. Een papieren werkelijkheid van dossiers en plannen lost geen problemen op en zo'n raadslid wil ik niet zijn!

Lees verder
17 maart 2014

Schrijf je in en ontvang 1100 euro per maand met gratis iPad

Je ziet het regelmatig voorbij komen in advertenties voor een opleiding of abonnement: gratis iPad bij inschrijving.

Maar de gemeente Middelburg gaat nog een stapje verder, niet alleen een iPad maar ook nog eens 1172,56 euro bruto per maand. Dat is de vergoeding die een raadslid in onze gemeente ontvangt. Daarnaast is er nog een onkostenvergoeding tussen 142,09 euro en 296,02 euro per maand*.

Het wordt wel vaker gezegd: gemeenteraadslid zijn is het best betaalde vrijwilligerswerk van Nederland. Waar vind je nog een contract voor 4 jaar met een zeer kleine kans dat je tussendoor ontslagen wordt en ook nog eens een beloning krijgt die meer is dan een bijstandsuitkering voor een alleenstaande**?

Lees verder
12 maart 2014

Zorg voor werkgelegenheid, investeer in onderwijs

Het gaat slecht met de werkgelegenheid in Zeeland. Het aantal werkloze jongeren steeg vorig jaar met maar liefst 20%. Maar met goed onderwijs kunnen we banen scheppen en zekerheid bieden.

Het onderwijs in Middelburg kan nog beter. We trekken met University College Roosevelt jongeren uit de hele wereld aan, maar na de bachelor verhuizen de studenten alsnog naar London, Tokyo of Wageningen om een masterdiploma te halen. Een gemis aan kennis voor de stad.

Lees verder
7 maart 2014

Armoedebestrijding of prestigeprojecten, een kwestie van kiezen

Middelburg moet dit jaar opnieuw bezuinigen, vooral door foute keuzes die de zittende partijen in het verleden hebben gemaakt. Er zijn miljoenen gegooid in een bouwput, waar na acht jaar nog steeds niets gebouwd is.

De Giro d'Italia kostte tonnen en Middelburg heeft voor 100 miljoen euro grond gekocht voor nieuwbouwwijken waar niemand op zit te wachten. Op de totale schuld betaalt Middelburg ruim 6 miljoen euro rente per jaar, waardoor er weer nieuwe bezuinigingen nodig zijn.

Lees verder
4 maart 2014

Over de schutting, zonder budget

Gemeenten krijgen er volgend jaar meer taken bij. Over jeugdzorg, bijstand, de sociale werkvoorziening, de zorg voor ouderen en gehandicapten wordt straks beslist door de gemeenteraad.

Op zich is het goed om deze zorg dicht bij de mensen uit te voeren, maar deze decentralisaties komen neer op een keiharde bezuinigingsronde die de regering 4,5 miljard euro op moet leveren. Dat zijn de kosten van de crisis, die op het bordje komen van mensen die de crisis niet veroorzaakt hebben.

Lees verder
22 februari 2014

Maak van uw stemkaart een rode kaart!

Misschien heeft u hem al in de bus gekregen, uw stemkaart. De gemeenteraadsverkiezingen komen er binnenkort aan. Een goed moment om u uit te spreken over welke kant het op moet met Middelburg.

De afgelopen jaren zijn werkloosheid en armoede in Middelburg gestegen en zijn inwoners weinig gehoord. Er is veel te veel grond aangekocht en Orionis is een chaos.

Lees verder

Pagina's

U bent hier