h

Lange adem

31 mei 2015

Lange adem

In amper vier weken tijd heeft een kwart van alle huurders van Middelburg een handtekening gezet tegen de landelijk opgelegde huurverhoging. Toen we de handtekeningen in Den Haag bij minister Blok overhandigden leek hij ongevoelig voor de schrijnende verhalen van de huurders.

Was het zetten van een handtekening door meer dan 1300 Middelburgers dan zinloos? Zeker niet!

Onze raadsleden weten nu nog beter wat er speelt in alle buurten die we bezochten. We hoorden verhalen over financiële noden, eenzaamheid, achterstallig onderhoud en niet weten waar je precies met een hulpvraag terecht kunt. Allemaal zaken waar we aandacht voor vragen in de gemeenteraad om goede oplossingen te realiseren.

Ook tegen de verhuurdersheffing strijden we door, samen met u. We weten dat deze extra belasting een zware tol eist van mensen met een klein inkomen en het scheef wonen niet oplost. We zullen actievoeren tot het besef ook in Den Haag is doorgedrongen. Soms vergt iets een lange adem.

In Middelburg trok de SP al in 2012 aan de bel over de groeiende armoede onder kinderen. In 2014 werd onze motie om te komen tot een kindpakket breed gesteund. Binnenkort praten we met de Kinderombudsman over een kindgericht armoedebeleid op Walcheren.

Onze fractie heeft ook van meet af aan gewaarschuwd voor de stapeling van kosten door de bezuinigingen op de zorg, de stijging van de ziektekostenpremie en de verhoging van de eigen bijdrage. We hebben nu samen met andere partijen er voor gezorgd dat onderzoek gedaan wordt naar de werkelijke effecten van alle bezuinigingen. Op deze manier kunnen we samen actie ondernemen om armoede aan te pakken.

In onze visie is een solidaire samenleving belangrijk en mogelijk. Bezuinigen op onze verzorgingsstaat is een politieke keuze, “Er is genoeg voor iedereen” als je eerlijk deelt. Doet u ook mee?

Deze column verscheen op 27 mei in De Faam

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier