h

SP Successen

Een overzicht van successen die de SP behaald heeft.

23 november 2017

Aandacht voor huurders

Er wordt flink gebouwd in de gemeente, kijk naar Rittenburg, Hazenburg II en Essenvelt waar de plannen voor klaar liggen. Nieuwbouw op ooit duur aangekochte gronden. Die percelen moeten flink opleveren dus. We zagen eerder al hoe de Veerse Poort werd voltooid zonder één sociale huurwoning. Ook in de huidige plannen is er, met uitzondering van wat appartementen nauwelijks ruimte voor sociale woningbouw.

Lees verder
15 mei 2017

Hoop voor zwembad Arnemuiden dankzij inwoners en motie

Foto: Petroesjka Sterk

Dankzij de inspanningen van de inwoners van Arnemuiden en een aangenomen motie van de SP, CU, LPM en VVD is er uitstel voor het definitief ontmantelen van het zwembad in Arnemuiden. In de motie wordt het college opgedragen om samen met de werkgroep van bewoners de mogelijkheden te onderzoeken om het zwembad open te houden.

Lees verder
27 april 2017

Drie aangenomen moties voor betere zorg

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 18 april 2017 drie moties van de SP aangenomen. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Middelburg een reeks openbare gesprekken gevoerd over de zorg en met de moties wil de SP die zorg verbeteren.

Lees verder
10 mei 2016

SP succes: kritische vragen en vervolg van de hoorzitting zorg

In september vorig jaar werd een vernieuwend initiatiefvoorstel van de SP om een hoorzitting over de zorg te organiseren raadsbreed gesteund. We wilden dat de hele raad meer zicht zou krijgen op de praktijkervaringen die inmiddels zijn opgedaan op het gebied van de zorg. Als gemeente hebben we er immers extra taken bij gekregen: de jeugdzorg, de dagbesteding en de participatiewet.

Hiervoor was in de vorige raadsperiode een beleidsplan opgesteld. Onze vraag was eigenlijk: werkt het plan? De opdracht aan de raad was: ga dat met elkaar onderzoeken door (zoals het echte volksvertegenwoordigers betaamt) actief in gesprek te gaan met de deskundigen. Niet alleen de managers maar vooral de cliënten die zorg nodig hebben en belangenbehartigers.

Lees verder
17 april 2016

Middelburg overweegt einde SaBeWa

Als er geen verbeteringen komen in het kwijtscheldingsproces voor de gemeentelijke belastingen dan overweegt Middelburg om dit volgend jaar weer in eigen beheer te doen, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in reactie op schriftelijke vragen van de SP.

Lees verder
1 maart 2016

Unieke benadering: raadsleden onderzoeken zelf ervaringen met zorg

Voor raadslid Petroesjka Sterk was het afgelopen maand een turbulente tijd. Eind januari en begin februari gingen raadsleden van alle fracties in gesprek met een kleine groep inwoners van de gemeente Middelburg over hun ervaringen met de zorg.  De vragen waren voor alle cliënten hetzelfde, zo konden de antwoorden vergeleken worden. Deze gesprekken waren in verband met privacy niet openbaar.

Op 16 en 18 februari volgden openbare gesprekken met cliëntenraden en 10 verschillende zorgorganisaties. Doel was: Niet wachten tot er rapporten komen van het college maar zelf actief onderzoek doen naar de situatie in de gemeente.

Lees verder
11 oktober 2015

SP succes: armoede actief aanpakken met kansenkaart

“Eindelijk wordt er actie ondernomen”, zegt SP-raadslid Petroesjka Sterk, zichtbaar opgelucht. “We roepen al sinds we in de raad zitten om een actief armoedebeleid, maar alles moet afgestemd worden met de andere Walcherse gemeenten en dat levert enorme vertraging op.”

Lees verder
16 september 2015

Demonstratie Red de zorg groot succes

Foto: Petroesjka Sterk / SP Middelburg

Zaterdagochtend verzamelde leden van SP Middelburg zich om samen naar de demonstratie Red de Zorg te reizen. We waren aan de vroege kant maar beter op tijd dan te laat en zo zagen we de opkomst goed groeien.

Lees verder
31 mei 2015

Lange adem

In amper vier weken tijd heeft een kwart van alle huurders van Middelburg een handtekening gezet tegen de landelijk opgelegde huurverhoging. Toen we de handtekeningen in Den Haag bij minister Blok overhandigden leek hij ongevoelig voor de schrijnende verhalen van de huurders.

Was het zetten van een handtekening door meer dan 1300 Middelburgers dan zinloos? Zeker niet!

Lees verder
23 december 2014

Eindelijk aandacht kinderarmoede

Foto: SP Middelburg / Foto van de actie Stop kinderarmoede in december 2012

In december 2012 vroeg SP Middelburg via een burgerinitiatief  al aandacht in de gemeenteraad voor het probleem van kinderarmoede. Maandag 15 december 2014, twee jaar later was het dan zo ver: brede erkenning en steun voor het door de SP ingediende kindpakket.

Raadslid Petroesjka Sterk hield een vurig pleidooi: “Dat er in onze gemeente 1100 kinderen opgroeien in een gezin dat leeft onder de armoedegrens terwijl er tegelijkertijd sprake is van een overschot op het budget binnen het armoedebeleid, is welbeschouwd absurd."

Lees verder

Pagina's

U bent hier