h

Hoop voor zwembad Arnemuiden dankzij inwoners en motie

15 mei 2017

Hoop voor zwembad Arnemuiden dankzij inwoners en motie

Foto: Petroesjka Sterk

Dankzij de inspanningen van de inwoners van Arnemuiden en een aangenomen motie van de SP, CU, LPM en VVD is er uitstel voor het definitief ontmantelen van het zwembad in Arnemuiden. In de motie wordt het college opgedragen om samen met de werkgroep van bewoners de mogelijkheden te onderzoeken om het zwembad open te houden.

De werkgroep kan dankzij deze motie rekenen op actieve ondersteuning door de gemeente. Het punt is natuurlijk ook hier weer ‘geld’. Het openhouden van het zwembad kost geld, veel geld. Geld dat de gemeente Middelburg door andere keuzes niet beschikbaar heeft. Een enthousiaste groep Arnemuidenaren gaat de komende maanden op zoek naar financieringsmogelijkheden waarbij ook gekeken zal worden naar subsidies en eventuele samenwerking met zwembadondernemers.

De SP-fractie is blij met het uitstel, maar het blijft onverteerbaar dat een voorziening als een zwembad in een dorp waar heel veel kinderen wonen zo zwaar bevochten moet worden. En natuurlijk blijft het de vraag of de werkgroep het voor elkaar krijgt om het benodigde geld te vinden.

Tijdens de raadsvergadering in april stemden met uitzondering van D66 in met de motie en bleek er veel begrip en bewondering voor de inspanningen van de Arnemuidenaren die zich massaal op de publieke tribune hadden verzameld. Jammer dat deze partijen niet eerder het grote belang van een dergelijke maatschappelijke voorziening in zagen. Destijds stemde het gros in met sluiting van het bad, dat slechts als kostenpost gezien werd.

De bewoners van Arnemuiden hebben in ieder geval laten zien dat politiek iedereen aangaat en dat het soms heel erg effectief kan zijn om de mensen over wie politici praten en beslissen zichtbaar worden. Een volle tribune met betrokken en mondige bewoners kan zomaar het verschil maken.

De SP-fractie blijft de ontwikkelingen rond het zwembad volgen en zal er kritisch op toezien dat het college de opdrachten uit de motie voortvarend en zonder voorbehoud uitvoeren.

Reactie toevoegen

U bent hier