h

Drie aangenomen moties voor betere zorg

27 april 2017

Drie aangenomen moties voor betere zorg

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 18 april 2017 drie moties van de SP aangenomen. Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Middelburg een reeks openbare gesprekken gevoerd over de zorg en met de moties wil de SP die zorg verbeteren.

De eerste motie roept het college op om te zoeken naar een oplossing voor de hoge kosten die kleine zorgaanbieders en ZZPers hebben voor ICT-oplossingen, zoals zorgmail, die verplicht zijn door de overheid.

Raadslid Petroesjka Sterk: "Bedragen tussen de 1500 en 3000 euro per jaar, lijken een kleinigheid voor grote zorginstellingen, maar voor ZZP'ers scheelt het al gauw 1 of 2 maandinkomens. Dit zijn vaak bevlogen zorgverleners die er voor hebben gekozen om buiten de kaders van grote zorginstellingen te werken omdat ze merken dat sommige cliënten onvoldoende gebaat zijn bij de daar geboden zorg. Als zij het financieel niet redden omdat ze geen buffers hebben, gaat een mooie zorgvorm verloren. Goed dat er nu gezocht gaat worden naar een oplossing."

De tweede motie moet er voor zorgen dat de administratie en regeldruk verminderd wordt. Sterk: "We zijn niet de enige gemeente waar zorgverleners aangeven dat de administratie en regeldruk buitenproportioneel zijn toegenomen. Het is echt schokkend dat bovenop de bezuinigingen vanuit het Rijk, door het overhevelen van taken naar de gemeenten, extra administratief personeel ingehuurd moet worden. Ook spraken wij veel zorgverleners die op hun vrije dag de administratie doen omdat het anders ten koste gaat van de contacturen met de cliënten. De SP-fractie vind dat dit anders moet en kan. Geld voor zorg moet zoveel mogelijk naar zorg".

De in iedere regio verschillende formats en eisen moeten eenvoudiger en gestandaardiseerd worden. Daarom heeft de SP het college opgeroepen om het voortouw te nemen om te kijken of er tot een Zeeuws-brede aanpak gekomen kan worden.

De laatste motie ging over de klachten rond de leverancier van rolstoelen en scootmobiels. Sterk: "Met het inrichten van een voorzieningen-meldpunt krijgen we als gemeente niet alleen meer inzicht in de knelpunten rond rolstoelen en scootmobiels, maar door onze inwoners ook bij te staan vanuit de gemeente bieden we hen ook een echte  oplossing. Zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk in- en buitenshuis kunnen bewegen. Daarmee voorkom je isolement, vergroot je de levensvreugde en vergemakkelijk je het leven van mensen met een fysieke beperking en hun naasten. We horen te vaak over maandenlange wachttijden op aanpassingen. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat een reparatie op zich laat wachten omdat er een onderdeel besteld moet worden maar het moet geen maanden duren voor iemand met de rolstoel überhaupt de deur uit kan.
Een vierde motie heeft de SP voorlopig ingetrokken. Het college zal een visie opstellen over cliëntondersteuning waaraan ook belangenbehartigers als PCG, SWGW en de Adviesraad Sociaal Domein hebben gewerkt. "De SP ziet nu dat de ondersteuning en expertise versnipperd is. MEE heeft zichzelf opgeheven, onze fractie heeft altijd getwijfeld of dat wel verstandig was. Uit gesprekken met ouders, cliënten en medewerkers blijkt dat er een groot gemis is aan kennis en preventie-aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeker in een samenleving waar de politieke keuze voor participatie zo uitdrukkelijk is gemaakt en iedereen mee moet kunnen doen, in zijn/haar eigen kracht staan. Juist dan is het luisterend oor, het deskundig advies en de preventieve cursussen die MEE bood zo belangrijk. Bij MWW en in de gebiedsteams werd hun kennis ook op prijs gesteld maar de medewerkers werden ook ingezet voor andere gebieden en daarmee is hun expertise en vindbaarheid ondergesneeuwd geraakt. Indien de visie van het college geen verbetering is voor de zichtbaarheid en laagdrempeligheid van cliëntondersteuning, zullen we deze motie alsnog indienen."

Reactie toevoegen

U bent hier