h

Strijd voor zorg

10 april 2014

Spoedeisende hulp op Walcheren is een politieke keuze

Sinds 2006  heeft de politiek in Den Haag besloten dat ziekenhuizen winst moeten maken. Marktwerking en privatisering zouden veel efficiënter zijn maar wat we in de praktijk gezien hebben is dat de administratieve lasten enorm zijn toegenomen.

Lees verder
10 juni 2013

Opnieuw grote landelijke zorgmanifestatie

Zaterdag 8 juni was de tweede grote thuiszorgdemonstratie, dit keer in het Oosterpark in Amsterdam. Leden van afdeling Middelburg waren daar aanwezig om alle medewerkers in de thuiszorg te steunen.

Landelijke demonstratie Thuiszorg op 8 juni

Lees verder
1 juni 2013

SP lanceert enquete thuiszorgmedewerkers

Volgens het nieuwe zorgakkoord van het kabinet Rutte-Samsom verliezen ruim 170.000 mensen hun thuiszorg. Dat kost meer dan 50.000 thuiszorgmedewerkers hun baan. Maar ook in de verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zullen tienduizenden medewerkers hun baan verliezen en nog meer cliënten hun zorg.

Tegelijkertijd merkt de SP dat de actiebereidheid onder de medewerkers in Middelburg gering is. Daarom heeft de afdeling een enquete opgesteld om de medewerkers te vragen naar hun ervaringen en verwachtingen van deze bezuiniging door het kabinet.

Ga naar de enquête.

Lees verder
26 mei 2013

Landelijke zorgdemonstratie op 8 juni in Amsterdam

Het zorgakkoord dat enkele weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg.

Landelijke demonstratie Thuiszorg op 8 april

Thuiszorg wordt voor 40% afgebroken waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen, verzorgingshuizen gesloten, de toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25% te verwerken krijgen. Dit accepteren wij natuurlijk niet. Daarom roepen wij iedereen op om op 8 juni naar Amsterdam te komen voor een grote manifestatie tegen de plannen.

Lees verder
26 april 2013

Video: Handen af van de Thuiszorg

Lees verder
8 april 2013

SP Middelburg aanwezig op thuiszorgmanifestatie Den Haag

Afgelopen zaterdag, 6 april, was de Middelburgse SP samen met de vakbonden en Zeeuwse thuiszorgmedewerkers in Den Haag op een grote protestmanifestatie voor behoud van de thuiszorg.

Lees verder
4 februari 2013

SP en Abvakabo voeren actie voor behoud thuiszorg

Donderdag 31 januari voerden Abvakabo Walcheren en SP Middelburg samen actie voor het behoud van fatsoenlijke thuiszorg. Gemeente Middelburg krijgt 3,3 miljoen euro minder van het Rijk. Dat betekent een bezuiniging van 75 % op het budget voor huishoudelijke zorg.

Lees verder
25 oktober 2012

7 november: Debatavond Thuiszorg in Walcheren

Op 7 november 2012 organiseren Abvakabo FNV, FNV Bouw en FNV Bondgenoten een debatavond over de Thuiszorg in Walcheren.

De gemeenten in Walcheren willen veel minder geld uitgeven aan de huishoudelijke thuiszorg. Dat betekent slechtere kwaliteit van de thuiszorg voor de cliënten, minder zorg en wisselend personeel.

Voor Thuiszorgmedewerkers betekent het minder loon en onzekerheid over hun banen of zelfs ontslag. Het doel van de Thuiszorg was onder meer dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is goede zorg en goed opgeleid personeel nodig!

Lees verder
30 december 2007

SP Succes: Sneller optreden bij huiselijk geweld

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar diende de SP met GroenLinks een amendement in op het WMO-beleidsplan om sneller en daadkrachtiger op te treden bij huiselijk geweld (de cijfers van huiselijk geweld zijn schrikbarend, zeker als je bedenkt dat dit alleen de gevallen zijn waarvan aangifte wordt gedaan).

Lees verder
12 maart 2007

21 Maart: Stop de herkeuringen!

Het actiecomité 'Stop de Herkeuringen' organiseert op 21 maart in Den Haag een manifestatie tegen de onmenselijke, onzorgvuldige en willekeurige manier van herkeuren van mensen met een arbeidshandicap. De SP steunt de actie: kom ook!

Lees verder

Pagina's

U bent hier