h

Strijd voor zorg

22 mei 2016

Zonnige aftrap campagne nationaal zorgfonds

Foto: SP Middelburg

Zaterdag 21 mei was de aftrap van onze SP afdeling om in gesprek te gaan over het Nationaal Zorgfonds. Het doel van de gesprekken is om met zoveel mogelijk inwoners een vuist te maken tegen het hoge eigen risico en de zorgverzekeraars die winst maken op onze zorgpremies. Geld voor zorg moet naar zorg gaan en daarom streven we naar een brede én betaalbare basisverzekering die solidair is met mensen die zorg nodig hebben.

Lees verder

De Bode: Middelburgse SP’ers de wijk in over zorg

MIDDELBURG – Leden van SP Middelburg bezoeken deze en volgende week zaterdag inwoners van ’t Zand in Middelburg om te praten over twee onderwerpen: het eigen risico in de zorg en concurrentie tussen zorgverzekeraars.

Lees verder
12 mei 2016

SP Middelburg heeft grote zorgen over Emergis

Foto: SP Middelburg

Wachtlijsten, personeelstekort, grote caseloads en te weinig of weer snel verdwijnende psychiaters. “Dat is het zorgwekkende beeld dat we de afgelopen weken van zowel ambulante cliënten als psychiatrisch verpleegkundigen horen”, zegt raadslid Petroesjka Sterk.

"Op de openbare bijeenkomst van de CTZZ, werd nog vrij luchtig gedaan over het wegvallen van de PAAZ afdeling in Vlissingen maar nu blijkt de Intensieve Thuiszorg (IPT) op Walcheren en andere delen boven de Westerschelde nog niet op orde. Dat is een kwalijke zaak."

Lees verder
10 mei 2016

SP succes: kritische vragen en vervolg van de hoorzitting zorg

In september vorig jaar werd een vernieuwend initiatiefvoorstel van de SP om een hoorzitting over de zorg te organiseren raadsbreed gesteund. We wilden dat de hele raad meer zicht zou krijgen op de praktijkervaringen die inmiddels zijn opgedaan op het gebied van de zorg. Als gemeente hebben we er immers extra taken bij gekregen: de jeugdzorg, de dagbesteding en de participatiewet.

Hiervoor was in de vorige raadsperiode een beleidsplan opgesteld. Onze vraag was eigenlijk: werkt het plan? De opdracht aan de raad was: ga dat met elkaar onderzoeken door (zoals het echte volksvertegenwoordigers betaamt) actief in gesprek te gaan met de deskundigen. Niet alleen de managers maar vooral de cliënten die zorg nodig hebben en belangenbehartigers.

Lees verder

PZC: Raadsleden checken de zorg in Middelburg

MIDDELBURG - De Middelburgse gemeenteraadsleden Krijnie Hoek (CDA) en Petroesjka Sterk (SP), en zeven collega's, hebben de afgelopen maanden een groot aantal gesprekken gevoerd met inwoners van Middelburg die te maken hebben met Wmo en Jeugdhulp.

Lees verder
9 oktober 2015

Meld uw ervaringen in de zorg!

Afgelopen maanden is er veel veranderd in de zorg. Als SP­-afdeling maken we ons daar zorgen over. De veranderingen zijn veel te snel ingevoerd zodat de gemeente en zorgverleners soms niet weten waar ze aan toe zijn. Maar nog belangrijker: mensen die zorg nodig hebben weten vaak ook niet waar ze aan toe zijn of krijgen minder zorg dan voorheen door bezuinigingen.

Lees verder
16 september 2015

Demonstratie Red de zorg groot succes

Foto: Petroesjka Sterk / SP Middelburg

Zaterdagochtend verzamelde leden van SP Middelburg zich om samen naar de demonstratie Red de Zorg te reizen. We waren aan de vroege kant maar beter op tijd dan te laat en zo zagen we de opkomst goed groeien.

Lees verder
9 september 2015

Red de Zorg! Kom 12 september 2015 naar Amsterdam

Foto: SP Middelburg

Samen met de vakbonden gingen de afgelopen maanden vele SP’ers de straat op met de volkspetitie Red de Zorg. De afdeling Middelburg van de SP verzamelde samen met de vakbonden FNV en CNV maar liefst 2952 handtekeningen tegen de bezuinigingen op de zorg. Op 19 juni werden er al 700.000 aangeboden aan staatssecretaris van Rijn.

Lees verder

PZC: SP Middelburg wast welzijnsorganisatie Porthos de oren

MIDDELBURG - De SP-fractie betwijfelt of Porthos voldoende uitgerust en in staat is om mensen te helpen bij het aanvragen van voorzieningen die zij zelf wegens gebrek aan financiële middelen niet kunnen aanschaffen.

De fractie vindt het kwalijk dat medewerkers tegenstrijdige informatie geven en langs elkaar heen werken met als gevolg dat er geen adequate hulp geboden wordt. Raadslid Petroesjka Sterk wil van het Middelburgse college van burgemeester en wethouders antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van een schrijnend voorbeeld van miscommunicatie en traagheid.

Lees verder

PZC: Protest tegen bezuinigingen zorg

MIDDELBURG. De SP heeft op Wal­cheren bijna drieduizend handte­keningen tegen de bezuinigingen in de zorg opgehaald voor de volkspetitie van de vakbonden FNV en CNV.

Lees verder

Pagina's

U bent hier