h

De bouwput-affaire

27 januari 2015

Middelburg strooit met miljoenen voor schouwburg

Terwijl Middelburg een schuld heeft van ruim 100 miljoen, op alles moet bezuinigen en zelfs onder financieel toezicht staat, besloot de meerderheid van de gemeenteraad op 26 januari om opnieuw miljoenen uit te geven voor het opknappen van de schouwburg.

Coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA werden hierin gesteund door oppositie-partijen LPM en GroenLinks.

Fractievoorzitter Jeroen van Dijen: “Het schouwburg-dossier loopt al ruim 10 jaar en heeft de gemeente maar liefst 20 miljoen euro gekost, inclusief de bouwput waar ooit een A-theater moest komen. Een megalomaan prestigeproject van een inmiddels naar Den Haag vertrokken PvdA-wethouder. De bouwput werd de grootste blunder in de Middelburgse politiek en na jaren als een open wond in de binnenstad werd deze zomer eindelijk de bouwput gevuld met zand.”

Lees verder
2 maart 2010

Youtube: het protestbord aan de Zuidsingel

De SP plaatste onlangs een protestbord om aandacht te vragen voor de bouwput aan de Zuidsingel. De gemeente was hier niet van gediend en verwijderde het bord. Wat vinden omwonenden hier nu van?

Lees verder
1 maart 2010

Gemeente verwijdert protestbord

Het bouwbord dat de SP uit protest heeft geplaatst op de zuidsingel, is vandaag om 16.00 uur ( na het verstrijken van het ultimatum ) op last van burgemeester Schouwenaar verwijderd. De SP Middelburg wacht verdere stappen af.

Lees verder
25 februari 2010

SP vraagt opnieuw aandacht voor de bouwput aan de Zuidsingel

Op woensdag 24 februari, exact één week voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de SP Middelburg opnieuw om aandacht gevraagd voor de nog altijd natte bouwput aan de Zuidsingel.

Dit deden zij door het plaatsen van een aankondigingsbord, bij veel bouwplaatsen een herkenbaar gegeven. De tekst week wel enigszins af, de SP had de jaartallen waarin het bouwproject gereed zou zijn doorgestreept, symbolisch voor de duur van dit project.

Lees verder
8 oktober 2007

De Faam: 'Eerst de bouwput dan het theater'

En weer speelt een nieuw theater een hoofdrol binnen het gemeenteraads-gebeuren. In september hebben wij als SP een motie ingediend om dit onderwerp te laten rusten tot op zijn minst begonnen is met het herstel van de gapende wond aan de Zuidsingel maar helaas,het mocht niet baten.

Lees verder
7 februari 2007

De Faam: Het woord aan raadslid Peter van Hekken

Onlangs is een definitief besluit genomen voor wat betreft de bouwput aan de Zuidsingel.

Het perceel wordt verkocht voor woningbouw en alle overige kosten worden gedekt uit de voor een A-theater bestemde pot. Deze pot is aangevuld door de verkoop van bebouwde erfpachtpercelen aan Woongoed.

Lees verder
24 oktober 2006

"Schouwburg niet oplappen, maar opknappen"

Er komt weer een hoofdstuk in het theater-verhaal. Het college wil namelijk de schouwburg tijdelijk opknappen voor 5-10 jaar.

Lees verder
20 juni 2006

"Stop met de sprookjes en luister naar de inwoners"

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft SP-fractievoorzitter Menno Visser de visie van de SP weergegeven over een aantal belangrijke zaken die in Middelburg spelen. Hier is zijn verhaal weergegeven zoals hij dit tijdens de algemene beschouwingen naar voren heeft gebracht.

Lees verder
19 april 2006

De Faam: Het woord aan raadslid Menno Visser

Na vele administratieve handelingen volgde op 16 maart dan de officiële installatie van onze drie raadsleden voor de SP in de nieuwe gemeenteraad. We hebben op papier alles in orde en kunnen dus aan het werk.

Lees verder
26 maart 2006

A-theater: 70% van de stemmen?

Tegenwoordig hoor je steeds meer voorstanders van een A-theater zeggen dat 70 % van de bevolking niet voor verbouw van het theater op het Molenwater en dus voor een A-theater heeft gekozen.

Dit is pure nonsens, de bevolking heeft nooit een keuze mogen maken voor wel of geen A-theater, men heeft enkel kunnen kiezen voor een combinatie van locatie en theatersoort.

Lees verder

Pagina's

U bent hier