h

Renovatie Edelstenenbuurt

Op 28 januari 2012 hebben leden van de SP aangebeld bij bewoners in de Edelstenenbuurt (Dauwendaele) om te weten wat er speelt in de buurt. Er waren veel klachten over slecht en achterstallig onderhoud aan de woningen. Bewoners klaagden over schimmel en vochtplekken, zelfs als ze alle ramen open laten staan.

In de periode van februari tot mei 2012 heeft de SP daarom een buurt-enquête gehouden en een rapport opgesteld. Woongoed heeft daarop erkend dat er problemen zijn met het onderhoud van de woningen en is begonnen met renovatiewerkzaamheden.
 
pdfRapport: Edelstenenbuurt, Een juweel zonder glans (2,63 MB)


5 oktober 2013

Bewoners Edelstenenbuurt zien vooruitgang

Zaterdag 5 oktober heeft SP afdeling Middelburg weer een buurtbezoek aan de Edelstenenbuurt gebracht.

Bewoners waren soms al via facebook op de hoogte. Eén van hen had zelfs huis aan huis een briefje in de bus gedaan om mensen te vragen naar de SP toe te gaan om zaken te melden.

Lees verder
4 oktober 2013

Middelburgse SP bezoekt opnieuw Edelstenenbuurt

Zaterdag 5 oktober gaan leden van de Middelburgse SP afdeling opnieuw de Edelstenenbuurt bezoeken. Aanleiding hiervoor zijn de renovatiewerkzaamheden die Woongoed uitvoert nadat de SP vorig jaar het rapport:“Edelstenenbuurt, een juweel zonder glans” uitbracht.

Lees verder
6 juli 2013

Opknappen edelstenenbuurt vordert gestaag

Dinsdag 25 juni waren de bewoners van de Edelstenenbuurt uitgenodigd om de proefwoning te bekijken waarin de renovaties te zien zijn. Deze renovaties worden uitgevoerd omdat de afdeling met haar rapport misstanden had aangekaart rond vocht en ventilatieproblemen waardoor er structureel sprake was van houtrot en schimmel.

Bewonersavond over de renovatie van de Edelstenenbuurt

De proefwoning zag er prachtig uit: De deur, de ramen en de kozijnen worden vervangen door kunstof exemplaren. Dit op verzoek van veel bewoners. Ook de woningbouwvereniging kwam uiteindelijk tot de conclusie dat totale renovatie slimmer was dan lapwerk: het repareren van het houtrot en het schilderwerk zou duurder worden dan het vervangen van de kozijnen, deuren en ramen vertelde de opzichter.

Lees verder
21 mei 2013

Feestelijke start werkzaamheden Edelstenenbuurt

Vanmorgen heeft SP Middelburg de bewoners van de Edelstenenbuurt getrakteerd op een kopje koffie met cake in de muziektent op het Parelplein.

Koffie en cake tijdens feestelijke start werkzaamheden

Op deze dag is officieel door Woongoed begonnen met de opknapwerkzaamheden van de Edelstenenbuurt. Aanleiding voor de renovatie is het rapport dat de SP een jaar geleden schreef: "Edelstenenbuurt, een juweel zonder glans".

Lees verder
25 april 2013

Eerste woningen Edelstenenbuurt aangepakt

De Middelburgse SP-afdeling heeft samen met de bewoners van de Edelstenenbuurt gestreden voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en vochtproblemen in de woningen. Woongoed beloofde aan de slag te gaan en heeft de afgelopen periode 4 woningen aangepast als proef.

Maandagmiddag 22 april waren twee van de proefwoningen in de Edelstenenbuurt opengesteld voor bewoners.

Zo konden zij een kijkje nemen en de ervaringen horen van de buurtbewoners die, dankzij de aanpassingen, een betere ventilatie en isolatie hebben waardoor lekkages, schimmel en condens verholpen zijn. Daarnaast is ook de asbesthoudende dakbedekking vervangen.

Lees verder
26 september 2012

SP en bewoners blij met snelle aanpak Edelstenenbuurt

Woningbouwcorporatie Woongoed gaat snel aan de slag om de grote problemen met vocht en schimmel te verhelpen. Dat bleek vanavond tijdens een avond voor de bewoners van één van de deelcomplexen.

Lees verder
7 juli 2012

SP bij winkelcentrum Dauwendaele

Vrijdag was de SP aanwezig tijdens de koopavond in winkelcentrum Dauwendaele. In anderhalf uur werden zo'n tweehonderd ZO!-kranten uitgedeeld aan bezoekers.De ZO!-krant is een landelijke uitgave van de SP die een aantal keer per jaar verschijnt en door vrijwilligers van de SP huis-aan-huis of bij acties worden verspreid. De laatste uitgave heeft een oplage van 1,25 miljoen exemplaren en bevat onder andere een interview met Emile Roemer en Ronald Koeman, de fabeltjes van het gevallen kabinet, vuur in de vakbond en de aangenomen wetten van Agens Kant en Renske Leijten voor betere thuiszorg.Daarnaast gingen de gesprekken natuurlijk over de val van het kabinet Rutte en de aankomende verkiezingen. Veel bezoekers van het winkelcentrum wilden ook even bijpraten over het rapport wat de SP heeft gemaakt over de Edelstenenbuurt. Woongoed heeft beterschap beloofd en is nu aan zet met aanvullend onderzoek, maar natuurlijk houdt de SP alle ontwikkelingen scherp in de gaten.

Lees verder
27 juni 2012

Woongoed erkent problemen Edelstenenbuurt

Woningbouwcorporatie Woongoed erkent de problemen die worden geschetst in het SP-rapport "Edelstenenbuurt, een juweel zonder glans". Dat bleek vanavond tijdens een bewonersbijeenkomst waar de SP het rapport presenteerde.

Lees verder
20 juni 2012

SP presenteert rapport Edelstenenbuurt

Op dinsdag 26 juni organiseert SP Middelburg een openbare avond naar aanleiding van het buurtonderzoek in de Edelstenenbuurt in de wijk Dauwendaele. De avond wordt georganiseerd in wijkcentrum Dauwendaele en begint om 19:30 uur ( zaal open 19:15 uur)

Tijdens de avond zal een rapport met bevindingen en conclusies gepresenteerd worden. Namens woningbouwcorporatie Woongoed zal Edith Vervuren een reactie geven op het rapport, ook is er volop ruimte voor vragen van bewoners.'We zijn met dit rapport gekomen naar aanleiding van klachten van bewoners in de Edelstenenbuurt,' vertelt afdelingsvoorzitter Petroesjka Sterk. 'Toen wij in januari langs gingen bij bewoners om te weten wat er speelde in de buurt, hoorden we veel klachten over schimmel-, en tochtoverlast en achterstallig onderhoud. Op basis van die klachten hebben we een enquête gehouden en dit rapport opgesteld.'

Lees verder
28 maart 2012

SP inventariseert klachten woningonderhoud Dauwendaele

Op 31 maart gaat de Middelburgse afdeling van de SP opnieuw op bezoek in de Edelstenenbuurt in de wijk Dauwendaele. Aanleiding hiervoor is het bezoek dat de SP op 28 januari aflegde.

Afdelingsvoorzitter Petroesjka Sterk: 'In januari hebben we aangebeld bij bewoners om te weten te komen wat er speelt in de buurt. Opvallend was dat we toen veel klachten hoorden over slecht en achterstallig onderhoud aan de woningen van Woongoed. Veel bewoners klaagden over schimmel en vochtplekken, zelfs als ze alle ramen open laten staan.'

De SP op bezoek in Dauwendaele
Om nu een beter beeld te krijgen van de klachten en hoe Woongoed deze oppakt, gaan de socialisten opnieuw de buurt in met een enquête.

'Afhankelijk van de resultaten gaan we een totaalbeeld opstellen in een rapport, ' zegt Petroesjka Sterk. 'Dat zullen we dan weer presenteren aan de buurtbewoners en natuurlijk leggen we dat dan ook voor aan Woongoed. Want ons doel is niet alleen om deze problemen aan te kaarten maar om te zorgen dat er een oplossing komt.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier