h

Stop Armoede

 

Omroep Zeeland: Middelburg stelt SaBeWa ultimatum

MIDDELBURG - Het dagelijks gemeentebestuur van de gemeente Middelburg heeft SaBeWa een ultimatum gesteld. Als later dit jaar de kwijtschelding van belastingen niet is verbeterd, overweegt Middelburg het stopzetten van de samenwerking.

Lees verder

PZC: Middelburg stopt samenwerking met Sabewa als kwaliteit niet verbetert

MIDDELBURG - Als Sabewa medio dit jaar de kwijtschelding van belastingen niet verbetert, beëindigt Middelburg de samenwerking.

Dat schrijven B en W in antwoord op vragen van de SP. Middelburg is de eerste gemeente die concreet dreigt het werk weg te halen bij Sabewa. Er vindt nu overleg plaats over verbeteringen, maar: 'Mocht het overleg medio 2016 niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is het in 2017 afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken in eigen beheer een optie', schrijven B en W aan de SP.

Lees verder
17 april 2016

Middelburg overweegt einde SaBeWa

Als er geen verbeteringen komen in het kwijtscheldingsproces voor de gemeentelijke belastingen dan overweegt Middelburg om dit volgend jaar weer in eigen beheer te doen, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in reactie op schriftelijke vragen van de SP.

Lees verder

PZC: SP Middelburg vraagt aandacht voor problemen zieken en gehandicapten

MIDDELBURG - De SP in Middelburg vindt dat de gemeente Middelburg meer moet doen om de financiële problemen bij chronisch zieken en gehandicapten te verzachten. Volgens raadslid Petroesjka Sterk maakt de stapeling van kosten de situatie 'onleefbaar'.

Lees verder

Omroep Zeeland: SP: armoede chronisch zieken niet acceptabel

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg moet iets doen aan de financiële problemen van chronisch zieken en gehandicapten. Dat vindt de SP-fractie in de raad. Die heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks gemeentebestuur.

Lees verder
11 maart 2016

Financiële problemen voor chronisch zieken en gehandicapten

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiële problemen van chronisch zieken en gehandicapten.

Raadslid Petroesjka Sterk: “Wij zien mensen door alle bezuinigingen nu echt verzuipen. Het is de stapeling van kosten die de situatie in de praktijk onleefbaar maakt. Mensen die al jaren door chronische ziekte of handicap op het bestaansminimum leven en geen uitzicht hebben op een verbetering van de inkomsten omdat ze niet kunnen werken, trekken het niet meer. De rek is er uit”.

Lees verder
1 maart 2016

‘SaBeWa hanteert absurde reactietermijn van 6 maanden!’

De belastingsdienst SaBeWa, die namens de gemeente Middelburg verantwoordelijk is voor het beoordelen en toekennen van kwijtscheldingen,  hanteert een absurde reactietermijn van 6 maanden.  Dat constateert SP-raadslid Petroesjka Sterk in schriftelijke vragen aan het college.

De wettelijke termijn voor een reactie van SaBeWa op een kwijtscheldingsaanvraag is 8 weken, met een mogelijke verdaging, maar de SP ontvangt signalen dat inwoners direct een brief hebben ontvangen waarin staat dat er binnen 6 maanden een uitspraak gedaan wordt.

Lees verder
11 oktober 2015

SP succes: armoede actief aanpakken met kansenkaart

“Eindelijk wordt er actie ondernomen”, zegt SP-raadslid Petroesjka Sterk, zichtbaar opgelucht. “We roepen al sinds we in de raad zitten om een actief armoedebeleid, maar alles moet afgestemd worden met de andere Walcherse gemeenten en dat levert enorme vertraging op.”

Lees verder

PZC: SP Middelburg wast welzijnsorganisatie Porthos de oren

MIDDELBURG - De SP-fractie betwijfelt of Porthos voldoende uitgerust en in staat is om mensen te helpen bij het aanvragen van voorzieningen die zij zelf wegens gebrek aan financiële middelen niet kunnen aanschaffen.

De fractie vindt het kwalijk dat medewerkers tegenstrijdige informatie geven en langs elkaar heen werken met als gevolg dat er geen adequate hulp geboden wordt. Raadslid Petroesjka Sterk wil van het Middelburgse college van burgemeester en wethouders antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van een schrijnend voorbeeld van miscommunicatie en traagheid.

Lees verder

PZC: SP: Orionis geen boetefabriek

De fractie van SP Middelburg vindt dat er bij de aanpak van uitkeringsfraude ook gekeken moet worden naar de effecten van boetes, zo blijkt uit vragen van die partij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier