h

Leo Ton

0118-629828

Leo Ton is geboren in 1973 in de IJsselstraat in Middelburg. Hij volgde het VWO op de CSW in de Elzenlaan en studeerde daarna sociale geografie in Utrecht, met als specialisaties sociale geografie van ontwikkelingslanden en GIS (geografische informatiesystemen).

Na zijn studie heeft hij via uitzendbureaus diverse functies vervuld, waaronder een aantal keer als helpdeskmedewerker. "Ik heb het altijd al leuk gevonden om met computers te werken en te stoeien met programmeren. Dat begon al bij de Commode 64. Ik wilde ook eerst informatica gaan studeren, maar tijdens een introductiebijeenkomst werd gezegd dat je daarvoor natuurkunde gedaan moest hebben. En dat heb ik op het VWO juist zo snel mogelijk laten vallen, want dat gedoe van dingen opwarmen met branders en zo was niets voor mij. Toen heb ik maar gekozen voor sociale geografie, eigenlijk omdat ik het verder ook niet precies wist en omdat je met die studie nog allerlei kanten op kon." In 2004 ging hij aan de slag bij de gemeente Middelburg, als medewerker geo-informatie, en hier werkt hij nog steeds.

Leo heeft altijd SP gestemd. "Vrijwel elk probleem in de huidige samenleving is terug te voeren op doorgeslagen marktwerking. Dit geldt voor hoe we omgaan met gehandicapten en bijstandsgerechtigden, voor milieuproblemen, de doorgeschoten nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit en het totaal ontbreken van een lange-termijnvisie. Want bijstandsgerechtigden en gehandicapten zijn in de neoliberale visie niet-productieven, het milieu is op zijn best een natuurlijke hulpbron, kwaliteit is slecht meetbaar en dus ondergeschikt en een lange-termijnvisie staat haaks op het korte-termijn winstdenken van de markt. Of, zoals Rutte zei: 'visie is als de olifant die het uitzicht beneemt'. De SP is de enige partij die niet ten onder is gegaan aan dit neoliberale denken. Voor mij is de keus voor de SP dan ook niet zozeer een kwestie van idealisme, maar een kwestie van logica."

In 2003 werd Leo SP-lid, eind 2004 werd hij actief lid en kort daarna werd hij organisatiesecretaris in het nieuwe bestuur. "Ik werd in december 2004 gebeld door Fons Luijben, die was toen statenlid voor SP Zeeland. Hij en Trix de Roos belden alle Middelburgse leden af om een herstart te maken met SP Middelburg. Fons noemde een aantal dingen op die ik mogelijk zou kunnen gaan doen, zoals bestuurslid worden of de website bijhouden. Ik heb toen gezegd dat ik niet echt geschikt was voor een bestuursfunctie, maar dat ik de website misschien wel kon doen. Maar uiteindelijk ben ik dus toch in het bestuur terechtgekomen."

Leo staat als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als ambtenaar mag hij sowieso niet in de gemeenteraad. "Maar een sterk bestuur is, zeker bij een actieve partij als de SP, minstens even belangrijk en daar werk ik graag aan mee".

U bent hier