h

Coalitie rekent zich rijk met Trekdijk

12 juni 2017

Coalitie rekent zich rijk met Trekdijk

Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt komt er een bedrijventerrein op de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland. Een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren zou uitwijzen dat er behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Middelburg. Diverse op Arnestein gevestigde ondernemers zouden hebben aangegeven uit te willen breiden en/of te willen verhuizen naar de Trekdijk. Wie die ondernemers zijn, is niet duidelijk. Nog minder staat vast of zij zich ook daadwerkelijk op dat, door ons college zo gewenste, nieuwe bedrijventerrein zullen vestigen.

Ook is onzeker wat ontwikkeling van de Trekdijk tot bedrijventerrein de gemeente financieel op gaat leveren. Gaat het wel iets opleveren of moet er straks nog geld bij? En brengt het werkgelegenheid met zich mee? Ooit was de norm dat een nieuw bedrijf 25 werkplekken per hectare zou moeten opleveren. Nu wil de gemeente dit principe loslaten omdat het om logistieke bedrijven zou gaan en die hebben wel veel ruimte nodig, maar niet veel personeel. Zo luidt de redenering.

Geen bedrijven, maar wat dan wel?

De bewoners van Nieuw- en Sint Joosland laten al jaren weten fel tegen de komst van het bedrijventerrein te zijn. De SP zat niet in de gemeenteraad toen de betreffende landbouwgrond werd aangekocht. Wel staat in ons verkiezingsprogramma dat wij tegen een industrieterrein op de Trekdijk zijn. En dat geluid hebben we de afgelopen tijd dan ook in de raad laten horen. Tegen dovenmansoren zo leek het wel, want de coalitie weigert permanent alternatieven te onderzoeken. “De coalitiepartijen willen niet van de plannen afzien. Ze rekenen zich rijk zonder dat er een enkele garantie is dat de benodigde grondprijs, die overigens nog steeds niet bekend is, zal worden betaald”, aldus raadslid Inge Tupanwel. “We hebben in de raadsvergadering van mei een motie ingediend, met D66 als mede-indiener. In het kort komt de motie neer op een onderzoek naar een andere bestemming dan een bedrijventerrein in een zware milieucategorie. Het klinkt misschien wat vreemd van de SP, maar wij hebben voorgesteld om op de Trekdijk geen bedrijven, maar luxe landgoederen te ontwikkelen. Daar kun je eisen aan stellen, bijvoorbeeld dat die kapitale woningen omgeven worden door een grote hoeveelheid groen, waarmee de polder zijn landschappelijke karakter en aanzien houdt. De grondprijs kan dan veel hoger zijn dan wanneer je er bedrijven vestigt én er is geen sprake van ontsiering en overlast voor de dorpsbewoners.

Alternatieve locaties

Met uitzondering van één in Nieuw- en Sint Joosland wonende CDA’er stemde de hele coalitie tegen de motie. Zelfs een onderzoek naar de mogelijkheden weigeren zij uit te laten voeren. Evenmin zijn zij van zins de door ons genoemde alternatieve locaties voor die bedrijven die zouden willen uitbreiden te onderzoeken. Een grote teleurstelling voor de Nieuw- en Sint Jooslanders dus. Want hun nachtmerrie wordt steeds realistischer. Toch laten we het er niet zomaar bij zitten. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden en ook daar gaat de raad over. U begrijpt dat wij niet zullen instemmen met de wijziging van de huidige landbouwbestemming. Ondertussen beraden wij ons op verdere acties, waarbij we vanzelfsprekend de dorpbewoners en onze leden zullen betrekken. Wij vinden het ongepast en zeer oneerlijk dat de gemeente haar financiële problemen in het Grondbedrijf oplost over de rug van haar inwoners. Dit is altijd oneerlijk, maar zeker in het geval van Nieuw- en Sint Joosland. Dit dorp kreeg al zoveel te verduren onder de noemer: algemeen belang. Dit dorp ligt inmiddels al helemaal ingesloten tussen snelwegen en industrie. Wij begrijpen heel goed dat zij niet nog meer vervuiling en overlast willen.

Reacties

Jullie hebben helemaal gelijk. Ik deel jullie mening en hoop dat uiteindelijk het gezonde verstand zegeviert. Primair gaat het toch om het welzijn van de bewoner en dan pas de gemeente. De gemeente staat uiteindelijk toch in dienst van de bewoners. Dus maak zodanig plannen dat de bewoners erin participeren.

Reactie toevoegen

U bent hier