h

Veel kritiek bij FNV-avond over werken in bijstand

9 december 2013

Veel kritiek bij FNV-avond over werken in bijstand

28 november hield de FNV een avond over werken voor de bijstand.

Na een algemeen verhaal over welke vormen van werken voor de bijstand er bestaan was er ruimte voor een discussie tussen de mensen in de zaal en de panelleden; de verantwoordelijke wethouders (Chris Simons, Marin de Zwarte en Chris Maas), Sem Stroosnijder van SP Vlissingen, een raadslid van DTV (Veere) en Nellie de Bont (PvdA Middelburg).

De verschillende aanwezige SP’ers toonden zich kritisch. Op een opmerking van wethouder Chris Simons (Middelburg) dat klanten nu meer als individuele gevallen behandeld gaan worden, vroeg Jeroen van Dijen hoe het mogelijk is mensen een individuele behandeling te geven als elke klantmanager 200 klanten heeft.

Bij behandeling van de stelling ‘In tijden van forse krapte op de arbeidsmarkt moet gemeente vooral investeren in gemotiveerde werkzoekenden’ merkte Inge Adriaansen (ook SP Middelburg) op dat het wel gaat om werken zonder loon. ‘Moet je daar gemotiveerd voor zijn? En zij
merkte op dat de stelling de indruk wekt dat het zou gaan om gebrek aan motivatie bij werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, terwijl het gaat om gebrek aan betaalde banen.

Petroesjka Sterk benadrukte de veiligheid van de medewerkers en pleitte voor een onafhankelijke klachtencommissie.

En op een opmerking van Nellie de Bont (PvdA) dat ze blij was dat er nu maatwerk geleverd wordt, omdat mensen in vergelijkbare omstandigheden nu als groep worden behandeld, legde Sem Stroosnijder haar uit dat maatwerk toch echt iets anders betekent.

Reactie toevoegen

U bent hier