h

SP ontsteld over proef met minimumloon

30 september 2010

SP ontsteld over proef met minimumloon

De SP afdelingen van Vlissingen en Middelburg/Veere hebben met ergernis kennis genomen van een nieuwe proef van demissionair minister Donner. In deze proef worden mensen met een arbeidsbeperking of WSW-indicatie aan het werk gezet voor minder dan het minimum loon.

De college van de drie Walcherse gemeenten hebben de Sociale Dienst Walcheren opdracht gegeven om zich aan te melden voor deze landelijke pilot, zonder dat dit besluit eerst besproken is in de gemeenteraden.

Met deze pilot hoeft een werkgever niet langer het volledig minimum loon te betalen, maar alleen het percentage waarvoor iemand geschikt wordt geacht. Fractievoorzitter SP Vlissingen Lian Colijn-Ventevogel is woest: "Door aan deze proef mee te doen, ontneemt de gemeente kwetsbare mensen het recht op een menswaardig bestaan!"
 

De SP vindt dat werken moet lonen. Mensen moeten op een normale manier rond kunnen komen en de vaste lasten kunnen betalen. Nu hebben alle werknemers nog gewoon recht op een CAO-loon. Een verworven recht waar onze ouders en voorouders keihard voor hebben moeten knokken. Deze CAO wordt nu ondermijnd, net als het wettelijk vastgestelde minimumloon. Als iemand bij een bedrijf of organisatie gaat werken moet deze ook worden beloond naar de desbetreffende CAO-maatstaven en dus niet op bijstandsniveau blijven hangen. In een tijd dat de bankdirecteuren hun zakken weer vullen, gaan de mensen aan de onderkant de rekening betalen.

Afdelingsvoorzitter SP Middelburg Petroesjka Sterk: “Het minimumloon is er niet voor niets, het is bedoeld om te voorkomen dat mensen in extreme armoede vervallen. Armoede los je niet op door bijstandsgerechtigden en wsw-ers te vervangen door arme werkenden terwijl de werkgever de lachende derde is. Werkgevers en overheid hebben samen een verantwoordelijkheid om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ook als zij niet 100% productief zijn. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Verder vreest de SP voor verdringing en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Lian Colijn-Ventevogel: “Mensen in de lage loonschalen die werken bij een reguliere werkgever, worden nu verdrongen door de arbeidsgehandicapten omdat zij voor een werkgever goedkoper zijn. Werkgevers verdienen zo op werknemers aan de onderkant. Dit is moreel verwerpelijk!”

De Vlissingse afdeling heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders en eist dat de gemeente deze pilot stopt. De Middelburgse afdeling beziet nog de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen. Daarmee kunnen zij het stopzetten van deze pilot op de agenda van de gemeenteraad zetten. Hiervoor zijn wel 100 handtekeningen nodig.

Petroesjka Sterk: “Ik verwacht niet dat dat een probleem wordt. Mensen met een arbeidsbeperking willen graag aan het werk in een reguliere baan maar als dit ten koste gaat van een fatsoenlijk loon laten zij zich natuurlijk niet zomaar bedonderen”.

U bent hier