h

Waarom SP stemmen op 21 maart?

3 maart 2018

Waarom SP stemmen op 21 maart?

Dit is de afgelopen vier jaar goed gegaan in de gemeente Middelburg:

De SP heeft afgelopen vier jaar stevig van zich laten horen. Onderwerpen als de veiligheidsregio, milieu, woningbouw, zorg, werkverdringing en het functioneren van Orionis en Porthos hebben we kritisch gevolgd. Voor de kinderboerderij en het Julianabad en de Trekdijk hebben we moties (mee)ingediend om te zorgen dat zij behouden blijven.

Het was afgelopen vier jaar een kwestie van kiezen: geen dure grappen als je huishoudboekje niet op orde is. Wel aandacht voor het schrijnende probleem van kinderarmoede. Mede dankzij onze argumenten is het budget voor armoedebestrijding nu eindelijk volop ingezet, is er aandacht voor duidelijke brieven die leesbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen, is toegankelijkheid de norm geworden waaraan al het beleid en projecten getoetst moeten worden. Is er onderzoek gedaan onder inwoners naar hun ervaring van de gemeentelijke zorg.

Maar we blijven keihard nodig want een toezegging geeft nog geen garantie. Zoals de uitvoering van onze motie om alleen nog maar duurzame (liefst Zeeuwse) stroom in te kopen, of een meldpunt over de soms ronduit slechte service van Medipoint in te richten, die niet uitgevoerd worden zoals wij het voor ogen hadden. We begrijpen dat niet alles in een dag geregeld is maar we zullen wel controleren dat de uitvoering verbetert.

Dit kan tussen 2018 en 2022 beter:

Er moeten echt meer betaalbare, sociale huurwoningen gebouwd worden. Ouderen die kleiner willen wonen, jongeren die op eigen benen willen staan, gezinnen die een eengezinswoning nodig hebben vinden momenteel geen passende, betaalbare woonruimte. De gemeenteraad stemde al onze voorstellen weg om minimaal 20% sociale huurwoningen in nieuwbouwplannen te reserveren.

Beter inzicht in Woongoed: wat doen zij met het geld dat huurders betalen, er zijn nog te veel huizen in slechte staat van onderhoud. We hebben geen goed beeld van de financiën en draagkracht, dat moet echt transparant in beeld, ook voor de huurders. Er moet ook een plan van aanpak voor investeringen in de toekomst gemaakt worden. Als Woongoed niet extra gaat bouwen dan moet de gemeente het zelf doen.

Dit zijn de drie grootste uitdagingen voor de komende periode:

1. Betaalbare duurzame energie voor iedereen. Nu zie je dat mensen zonder eigen woning of spaargeld geen gebruik kunnen maken van de subsidies op isolatie en zonnepanelen. Dat willen wij anders omdat die bewoners driedubbel gepakt worden: minder wooncomfort, een hogere rekening en een extra belasting op grijze (niet duurzame) energie.

2. Het uitbannen van armoede door betere (schuld)hulpverlening. Nu zie je veel mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Of ze worden afgescheept door onvoldoende kennis van zaken, tijd en aandacht om het vertrouwen op te bouwen om weer op eigen benen te kunnen staan.

3. De Trekdijk, Cleene Hoge en het Julianabad redden. Nieuwland moet niet ingebouwd worden tussen A58, industrie en bedrijven. Het unieke cultuurlandschap van de Cleene Hoge mag niet verdwijnen en het zwembad van Arnemuiden is te waardevol voor de dorpsgemeenschap om te sluiten, zeker als je ziet hoeveel inspanning dorpsbewoners doen om zich hiervoor in te zetten. Laat je dit los dan ben je ze kwijt, dat geldt ook voor Nieuwland.

Waarom SP stemmen?

Omdat de SP altijd kiest voor een samenleving waarin jong en oud zich gehoord en thuis voelen. Geen prestigeprojecten. Geen kille bezuinigingen op waardevolle voorzieningen. Menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan bij ons voorop.

Reactie toevoegen

U bent hier