h

Lijsttrekker Petroesjka Sterk: "Op straat hoor je wat er echt speelt."

25 februari 2018

Lijsttrekker Petroesjka Sterk: "Op straat hoor je wat er echt speelt."

Petroesjka Sterk zat de afgelopen 4 jaar voor de SP in de gemeenteraad en weet inmiddels als geen ander hoe weinig vertrouwen mensen nog in de politiek hebben. Desondanks is ze strijdlustiger dan ooit, zo blijkt uit haar uitspraak: “We begrijpen dat wantrouwen, want wat heb je aan economische vooruitgang als jij, jouw wijk of vereniging steeds buiten de boot valt. Juist voor die mensen doen wij er nog een stapje bij en gaan we er de komende vier jaar keihard tegenaan.”

Iedere partij claimt inzet, wat maakt de SP anders dan?

“Het verschil is dat wij niet in een ivoren toren zitten. Wij zijn volksvertegenwoordigers, geen raadsvertegenwoordigers. We zijn kritisch, alert en actief in de raad, maar we gaan ook de buurten in, op werkbezoek en organiseren bijeenkomsten om mensen te ontmoeten. Zo horen we wat er echt speelt en waar wij ons voor moeten inzetten. Daarnaast hebben we een hulpdienst die mensen, die tegen de muren van instanties oplopen, verwijst en waar mogelijk praktisch helpt.

Waarom doet het raadswerk ertoe?

“Het gaat over belangrijke zaken als woningbouw, werkgelegenheid en zorg. Wat wij horen op straat vertalen we in de raad met kritische vragen, moties en initiatiefvoorstellen. Zo stelden we kritische vragen over het banenverlies in de thuiszorg, de Veiligheidsregio en financiële uitgaven voor “pretprojecten”. Onze fractie nam het initiatief om als gemeenteraad zelf onderzoek te doen naar de zorg. Gesprekken met inwoners, zorgverleners en belangbehartigers leerden raad en college dat de uitvoering van de zorg heel anders liep dan gewenst. Ons motto “laat de verantwoordelijkheid bij de zorgverlener en besteed geld aan de zorg en niet aan zwaar opgetuigde organisaties” bleek steekhoudend, met als gevolg dat gestart is met een andere taakverdeling bij het Walcherse zorgloket Porthos. Dit hadden we niet kunnen bereiken als we niet in de raad zouden zitten.”

Foto: SP Middelburg / Actiefoto Start meldpunt Keukentafelgesprek

Wat merken inwoners nog meer van jullie raadswerk?

“Door al onze gesprekken met inwoners, werknemers en ondernemers weten we waar het schort. Zo hebben we het college opdracht gegeven een sociale kaart te maken van hulpverlenende instanties. Die kaart is aan huis-aan- huis verspreid, zodat voor iedereen duidelijk is waar je kunt aankloppen voor maatschappelijke, sociale en financiële hulp. Ook hebben we de toenemende kinderarmoede op de agenda gezet. Nu meer mensen de weg weten en er meer aandacht is voor dit schrijnende onderwerp is de pot voor armoedebeleid voor het eerst sinds de economische crisis leeg aan het raken, terwijl er in eerdere jaren altijd veel geld overbleef . Wij gaan ervoor zorgen dat er niet bezuinigd wordt op het armoedebeleid, want ondanks alle mooie voorspellingen leven nog steeds heel veel Middelburgers net op of onder de armoedegrens.”

Weten bewoners jullie te vinden?

Zeker wel, we zoeken de mensen actief op, maar andersom gebeurt het ook. Bewoners, ondernemers en actiegroepen komen regelmatig naar ons fractieoverleg of ze bellen of mailen ons. Gelukkig zijn er heel wat mensen die heel goed weten wat ze wel en niet willen voor hun stad, dorp of wijk. Die steunen wij van harte. Zoals Stichting Cleene Hooge die strijdt voor het behoud van een uniek open landschap, de werkgroep Trekdijk, die terecht geen bedrijventerrein op dit mooie plekje wil, of de stichting Behoud Julianabad in Arnemuiden. Het is toch van de gekke dat er tegen wil en dank geïnvesteerd wordt in een bedrijventerrein waar geen draagvlak voor is terwijl in een ander dorp een zwembad alleen open kan blijven als de bewoners het benodigde geld hiervoor zelf ophoesten.”

Wat moet er komende vier jaar gebeuren?

Er moeten meer energiezuinige sociale huurwoningen komen. De huurtoeslag wordt fors minder, terwijl de energiebelasting omhoog gaat. Huurders van slecht geïsoleerde woningen zijn dubbel de klos. Nieuwe huurverhogingen pikken we dus niet. Verder blijven we kritisch ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Schaalvergroting van overheidsinstanties zet bewoners op afstand en maakt controle door raad en bewoners lastig. Dus niet één gemeente Walcheren, maar wel laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waar mensen gewoon dichtbij huis een ambtenaar, wijkverpleegster, wijkagent of maatschappelijk werker kunnen spreken.

Reacties

Heel veel succes Middelburg . Wees zuinig op Leo S.V.P.
Voorspelling doen , ja zeker vier zetels lukt jullie wel .

Heel goed petroesjka
Ik vind cultuur en kunst heel mooi maar de zorg voor ouderen en bestrijding van armoede heeft voor mij de hoogste prioriteit

Veel succes mevrouw Petroesjka met uw werk.
Ik ben veel zinnige zaken tegengekomen in uw stukje hierboven.
Zo weten de mensen tenminste waar de SP voor staat.

Veel succes gewenst met de komende verkiezingen.

Reactie toevoegen

U bent hier