h

Middelburgse steun Nationaal Zorgfonds groeit

23 oktober 2016

Middelburgse steun Nationaal Zorgfonds groeit

Foto: Nationaalzorgfonds
Na de succesvolle acties en bijeenkomsten in ‘t Zand en Dauwendaele is SP Middelburg drie zaterdagmiddagen de buurt in geweest voor het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico.

We hebben weer veel steunbetuigingen verzameld en ook schrijnende verhalen gehoord. Het goede nieuws is dat het onderwerp niet alleen onder onze inwoners leeft maar nu dusdanig in de media begint te leven dat andere politieke partijen of voorzichtige toenadering zoeken of zich er heel hard tegen af gaan zetten.

De gevestigde orde krijgt het benauwd en gaat aan alle kanten proberen het plan onderuit te halen met doemscenario’s. Het zal ook niet makkelijk zijn om een stelselverandering voor elkaar te krijgen.

Ons alternatief is een stappenplan waardoor het beeld dat het CPB schetst om de zorgverzekeraars te nationaliseren (kosten in het slechtste geval 19 miljard euro) vermeden wordt.

Ander aan te pakken probleem is de integriteit. Overheidsgeld wordt opgebracht doordat we allemaal belasting betalen. Dat betekent dat iedereen die werkt in de zorg ook een verantwoordelijkheid heeft over verantwoorde uitgaven.

Artsen moeten eerlijk zijn tegen patiënten over ingrepen en medicatie. Nu worden ze per handeling betaald: hoe meer handelingen, hoe meer ze verdienen. In de geestelijke gezondheidszorg wordt nu verdiend op makkelijk te behandelen problemen, mensen met ingewikkelder problemen zijn niet “rendabel”!

Artsen in loondienst en niet meer betalen per handeling zou enorm helpen. In de jeugdzorg is enorm bezuinigd, daar zie je nu een zelfde ontwikkeling, hoe makkelijker de problemen, hoe meer geld er binnen komt, dat is zeer zorgwekkend.

Laten we voorop stellen dat goede zorg veel waard is, maar laten we blijven strijden tegen het feit dat zorg door de marktwerking een verdienmodel is geworden.

Reactie toevoegen

U bent hier