h

Succesvolle bijeenkomst Nationaal Zorgfonds

24 juli 2016

Succesvolle bijeenkomst Nationaal Zorgfonds

Foto: Petroesjka Sterk

Vrijdag 15 juli waren er meer dan 130 bezoekers in de schouwburg bij de openbare avond over het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Bella Wisse, klinisch psycholoog met een eigen praktijk in Middelburg vertelde over haar ervaringen met het huidige zorgverzekeringsstelsel. Zij en haar collega's zijn maar liefst 50% van hun tijd kwijt aan het invullen van formulieren en andere administratie.

Foto: Petroesjka Sterk
De zorgverzekeraars verwachten dat zij van te voren voorspelt hoeveel mensen er het komende jaar met een angststoornis of depressie een beroep op hulp zullen doen. Krijgen ze meer zorgvragen dan worden ze gekort. Duurt de behandeling langer, dan worden ze ook gekort. Er wordt dus niet in het belang van de cliënt gekeken maar naar het kostenplaatje. Gevolg is onzorgvuldige behandeling, het ontstaan van wachtlijsten én het noodgedwongen ontslaan van goede medewerkers. Om dat te voorkomen is door Wisse een particuliere zorgafdeling opgericht binnen de praktijk. Hier kunnen mensen die het kunnen betalen gebruik van maken. Die tweedeling vindt zij eigenlijk absoluut niet kunnen, daarom ziet zij een oplossing in een Nationaal Zorg Fonds.
Psychiater Cobie Groenendijk herkent de problematiek, zij is één van de kartrekkers achter het Nationaal Zorg Fonds. Met veel passie vertelt ze over de zorgwekkende praktijk dat zorgverzekeraars gaan bepalen hoe een behandeling er uit moet zien. Tegelijkertijd ziet zij hoe het uitbetalen per handeling tot perverse prikkels heeft geleid: zoveel mogelijk, snelle (makkelijke) handelingen verrichten levert meer geld op dan een complexere zorgvraag behandelen. Dit leidt er toe dat bepaalde instellingen meer geld van de zorgverzekeraars krijgen en andere behandelaars eigenlijk gestraft worden voor het leveren van complexe zorg.
Tweede Kamerlid Henk van Gerven vertelt dat deze zaken aanleiding zijn geweest om na te denken over een alternatief. Het eigen risico heeft niet geleid tot minder groei van de zorgkosten, wel voor een tweedeling tussen mensen die de zorg nog wel, en degenen die het niet meer kunnen betalen. Ondertussen staan we nr. 2 op de wereldranglijst van de meeste bureaucratie. Door alle onderhandelingen, controles en managementlagen gaat er telkens minder geld voor zorg naar de zorg.
Het alternatief is een collectief publiek zorgfonds waar iedereen op basis van draagkracht en via loon en/of belasting aan bijdraagt en waarin tandartskosten, fysiotherapie en ggz zorg opgenomen zijn. Het CPB heeft doorberekend dat voor 7 op de 10 mensen de zorgverzekering goedkoper wordt. Mensen met een inkomen van 70.000 per jaar zullen meer moeten gaan bijdragen.

Foto: Petroesjka Sterk

Het zal wel nog even duren voordat een publiek zorgfonds is opgetuigd, in de Tweede Kamer is op dit moment verre van een meerderheid te vinden terwijl 80% van de Nederlanders ziet dat het systeem van marktwerking een doodlopende weg is. Daarom beginnen we van onderop: mensen die als zorgvrager en zorgverlener zien dat het anders moet, moeten zich verenigen om zo de druk op de Haag te vergroten. Iedereen kan zijn eigen politieke partij ook vragen om mee te doen.
De mensen in de zaal zijn er nog niet gerust op, er heerst een enorm wantrouwen tegenover de politiek. Petroesjka Sterk vertelt over de positieve ervaringen die er inmiddels zijn met de persoonlijke gesprekken met mensen in Middelburg. Sterk: "Zo laten we zien dat mensen niet de enige zijn die zien dat het eigen risico een boete is op ziek zijn en geven we hen weer vertrouwen. Door het ophangen van een poster voor het raam kan je de solidariteit zichtbaar maken. Iedereen kan zijn eigen behandelaar (huisarts/fysiotherapeut etc) vragen om het plan te steunen, zo wordt dit echt een brede beweging. En vraag op verjaardagen of uw (sport)vereniging om handtekeningen. We zijn nog maar twee maanden bezig en hebben landelijk al meer dan 60.000 steunbetuigingen. In Middelburg hebben we inmiddels meer dan 5000 zorgkranten huis aan huis bezorgd, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Ook zoeken we nog meer mensen om mee te helpen met het actiecomité. Doel is om op een creatieve en positieve manier lokaal te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bereikt worden."

Reactie toevoegen

U bent hier