h

Woongoed zet huurverhoging toch door

13 april 2015

Woongoed zet huurverhoging toch door

Dat Woongoed de huren dit jaar minder fors dan voorgaande jaren laat stijgen stemt de SP alles behalve tevreden, zo blijkt uit de woorden van voorzitter Inge Adriaansen. “Woongoed zegt niet te kiezen voor de algemene huurverhoging van 2,5 procent, maar kiest er wel voor om het maximale te halen bij de huurders met de laagste huren. Laten dit nu over het algemeen ook de mensen met de laagste inkomens zijn. Dat is toch niet fair?”, verzucht Adriaansen.

“Woongoed moet huurders ontzien en protesteren tegen verhuurderheffing”

"Wij zouden heel graag zien dat de directie van Woongoed zich realiseert dat 2 procent of 2,5 procent huurverhoging voor heel veel mensen gewoon te veel is. Op is namelijk op. Van een kale kip valt niet te plukken. En dat zou Woongoed ook niet moeten willen. Het zou van meer inzicht en plichtbesef getuigen als de woningcorporatie zich zou keren tegen de veroorzaker van de problemen: het Rijk. Het Rijk dat om de Staatsschuld terug te dringen de verhuurderheffing heeft bedacht. Een belasting voor woningcorporaties die, al dan niet noodzakelijkerwijs, door die corporaties wordt doorberekend aan de huurders. Met deze maatregel tornt het Rijk aan de kerntaak van woningcorporaties; zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen.”

Samen met de Middelburgse huurders is de SP de actie Huur te Duur gestart. Op dit moment worden handtekeningen verzameld tegen de huurverhogingen. “Deze actie is gericht op het stoppen van de huurexplosie en het verantwoordelijkheidsbesef van woningcorporaties”, benadrukt Adriaansen nog eens.

“Wij hopen dat niet alleen de huurders zich verzetten tegen het melkkoe-effect, maar dat ook de woningcorporaties in verzet komen tegen de verhuurderheffing. Ook al zegt Woongoed een deel van de verhuurderheffing zelf te compenseren, dan nog is dat voor de huurder een sigaar uit eigen doos. Zij vullen immers de kas van Woongoed en alles wat naar de verhuurderheffing gaat, kan niet uitgegeven worden aan noodzakelijk onderhoud en woningverbetering. Daarom roepen wij de directie van Woongoed op om in mei tijdens een landelijke manifestatie in Den Haag zij aan zij met hun huurders een krachtig signaal af te geven. De rekening van de crisis hoort niet op het bord van de huurders of welwillende corporaties.”

Het huurdersactiecomité overhandigt de handtekeningen tegen de huurverhoging op woensdag 22 april om 16.30 uur aan de directie van Woongoed. Dit vindt plaats in het Ontmoetingscentrum in Dauwendaele in het bijzijn van zoveel mogelijk huurders.

Reactie toevoegen

U bent hier