h

Minister Blok blijft blind voor problemen Middelburgse huurders

30 april 2015

Minister Blok blijft blind voor problemen Middelburgse huurders

Foto: SP Middelburg

Een delegatie van Middelburgse huurders was woensdag 29 april aanwezig bij de overhandiging van het landelijke rapport Huur te Duur aan minister Stef Blok.

De Middelburgers verzamelden in korte tijd ruim 1300 handtekeningen tegen de huurverhogingen van woningcorporatie Woongoed en gingen met de minister in gesprek over de negatieve gevolgen van de verhuurderheffing die het Rijk aan woningcorporaties oplegt.

“Ook uit het landelijk rapport  Huur te Duur blijkt dat voor een meerderheid van de huurders de huur te hoog dreigt te worden”, zegt SP-voorzitter Inge Adriaansen en woordvoerder van het Middelburgse actiecomité Huur te Duur.

“De huren staan gewoon niet meer in verhouding tot het inkomen. Vrijwel alle huurders spenderen meer dan 20 procent van hun inkomen en bijna de helft van alle huurders is 35 procent tot zelfs de helft van hun inkomen kwijt aan huur, terwijl het Nibud als norm 20 procent hanteert voor huishoudens met lage inkomens. We hebben er bij minister Blok op aangedrongen om de huren niet verder te laten oplopen, maar juist te verlagen én de verhuurderheffing moet natuurlijk van tafel.”

Het Middelburgse actiecomité Huur te Duur had gehoopt dat de directie van Woongoed hen zou vergezellen, juist omdat de verhuurderheffing volgens directeur De Ceuster wat hem betreft ook zo snel mogelijk verdwijnt. “Toen wij onze handtekeningen aan De Ceuster aanboden heeft hij toegezegd het protest tegen de verhuurderheffing te zullen steunen, maar helaas was er gisteren niemand van Woongoed in de gelegenheid om met ons mee te gaan naar minister Blok. Heel jammer want dat zou een uitgelezen kans voor Woongoed zijn geweest om wat dat betreft in ieder geval met haar huurders op te trekken. Woongoed koos er helaas voor om ondanks alle zorgen en protest de huren voor de meeste huurders maximaal te verhogen."

Foto: SP Middelburg

Het Middelburgse actiecomité heeft niet de indruk dat minister Blok staat te springen om zijn beleid aan te passen. “Hij ontkent gewoon dat de huren te hoog zijn. Volgens hem is er geen enkel probleem. Hij stelt dat mensen met een laag inkomen huurtoeslag kunnen krijgen. Uit het rapport Huur te Duur blijkt echter dat in veel gevallen die huurtoeslag helemaal niet toereikend is.”

Wel deelt de minister de zorg over het aantal beschikbare huurwoningen. “Blok stelt dat veel mensen eigenlijk in een te goedkope huurwoning wonen en wil doorstroom bevorderen door koop te stimuleren. Aan zo’n oplossing hebben huurders die financieel klem zitten natuurlijk helemaal niets. Daarom gaan wij door met actievoeren en eist de SP-fractie in de Tweede Kamer dat de minister zijn beleid herziet en gaat investeren in echt betaalbare woningen.”

Tijdens de overhandiging van het rapport Huur te Duur las Adriaansen onderstaand manifest voor.

Minister Blok,

In Middelburg heeft het actiecomité Huur te Duur ruim 1300 handtekeningen tegen de door de woningcorporatie aangekondigde huurverhoging aangeboden.

Wij hebben in de korte tijd die we hadden niet alle huurders kunnen bereiken, maar van de mensen die we wel wisten te bereiken gaf zeker 98 procent aan niet nog een huurverhoging aan te kunnen. Desondanks besloot woningcorporatie Woongoed de huur voor bijna driekwart van haar huurders met 2,5 procent te verhogen. Terwijl een kwart van alle huurders onder de armoedegrens leeft.

Woningcorporaties zeggen niet anders te kunnen vanwege de verhuurderheffing die hen is opgelegd. Een oneerlijke en onredelijke maatregel om de Staatsschuld terug te dringen die op het bord van de huurders belandt. Huurders die vaak al door een laag inkomen en de stapeling van kosten en eigen bijdragen financieel geen enkel perspectief meer hebben. De groep die in de problemen zit blijft hierdoor groeien. Dat realiseert ook onze corporatiedirecteur zich en hij heeft dan ook laten weten het verzet tegen de verhuurderheffing te willen steunen. Helaas liet zijn agenda het niet toe om hier vandaag met ons aanwezig te zijn, maar wij hopen toch echt dat de huurders voor u geen afgeschreven groep is.

Zij hebben de staatsschuld niet veroorzaakt en hebben net als ieder ander recht op een betaalbare woning en een leefbaar inkomen. Beiden wordt hen door uw beleid onthouden. En ze pikken het niet meer dat blijkt wel uit het massale verzet. Dat als er niets verandert volgend jaar nog veel groter zal zijn. Negeer deze mensen niet langer en zorg dat de verhuurderheffing van tafel gaat, want u helpt op deze manier de sociale huursector én de huurders om zeep!

Reactie toevoegen

U bent hier