h

SP-fractie tegen verschraling doelgroepenvervoer

14 januari 2015

SP-fractie tegen verschraling doelgroepenvervoer

Met een aantal kritische wijzigingsvoorstellen heeft de SP-fractie geprobeerd de toekomst van het leerlingen- en WMO-vervoer op enigszins verantwoorde wijze veilig te stellen. Woensdag 7 januari vergaderde de gemeenteraad over de nieuwe opzet voor het doelgroepenvervoer op Walcheren.

In deze nieuwe opzet wordt het doelgroepenvervoer gecoördineerd vanuit de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland en worden vrijwilligers ingezet om de kosten te drukken. De amendementen van de fractie om ook in de nieuwe opzet de kwaliteit van het vervoer te waarborgen haalden het niet. En dat betekent volgens raadslid Petroesjka Sterk de zoveelste verschraling van noodzakelijke voorzieningen.

De inzet van vrijwilligers is volgens Sterk onwenselijk en mogelijk zelfs onverantwoord. “Het vervoer van mensen met een handicap vereist professionaliteit en zorgvuldigheid”, aldus raadslid Petroesjka Sterk. “Het inzetten van vrijwilligers en het stimuleren van particuliere initiatieven is wat ons betreft prima. Als de Scouting hulp vraagt bij het bakken van pannenkoeken, dan is dat een prima particulier initiatief. Maar we hebben het hier over het vervoer van vaak kwetsbare mensen. Dat vereist goed opgeleide chauffeurs met affiniteit en kunde. Bij vrijwilligers is de controle op goed gedrag, specifieke vaardigheden en continuïteit onvoldoende gewaarborgd.

Broodroof

Bovendien kost het inzetten van vrijwilligers in plaats van beroepschauffeurs banen. Beroepschauffeurs komen straks thuis te zitten met een uitkering, want werk is er niet. Dit is dus pure broodroof”. De tegenwerpingen van de andere partijen dat je mensen ook een kans moet geven om van vrijwilliger door te stromen naar een vaste baan noemt ze te absurd voor woorden. “Als het geld er kennelijk nu al niet meer is om chauffeurs te betalen dan is dat er straks ook niet. Dit is niet het stimuleren van particuliere initiatieven, maar gewoon het afschuiven van de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft tegenover haar inwoners!”

Afstand

Nu het raadsvoorstel zonder tegenwerpingen is aangenomen zal de gemeente deel gaan uitmaken van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland, waarin meerdere gemeenten zitten. Ook hier heeft Sterk haar bedenkingen bij. “Zo komt de raad weer op afstand te staan en helemaal als één wethouder (in dit geval uit Vlissingen) de drie Walcherse gemeenten gaat vertegenwoordigen. Onze eigen wethouder zal alles dus uit tweede hand vernemen en we moeten er maar op vertrouwen dat eventuele zorgen van de Middelburgse raadsleden goed overgebracht worden. Gezien de financiële positie van Vlissingen kan het ook nog eens zijn dat wij een heel ander standpunt hebben dan de Vlissingse raad.”

Eigen bijdrage

Tenslotte vroeg de fractie zich ook af hoe de raad met een beleidsnota in kon stemmen waarin de koppeling van de OV-tarieven en het WMO-vervoer losgelaten wordt. “Dat andere gemeenten een hogere eigen bijdrage vragen en er daardoor ook van de Middelburgse inwoners wel iets extra’s gevraagd kan worden is een flauwekulargument. We hadden graag cijfers willen zien van de effecten voor mensen met een minimum inkomen. Je kiest immers niet voor een handicap, die overkomt je. In onze ogen zou dat niet automatisch moeten leiden tot een grotere afhankelijkheid van welwillende buren of familie. Juist vervoer geeft je dat kleine beetje vrijheid in een wereld waar je al voor van alles afhankelijk bent en veel hulp moet vragen.”

Zoals gezegd werden de SP- amendementen niet aangenomen en restte de fractie niets anders dan tegen het raadsvoorstel te stemmen. “Maar we laten ons hiermee niet uit het veld slaan. We blijven knokken voor de zelfstandigheid van mensen met een handicap”, besluit Sterk strijdlustig.

Reactie toevoegen

U bent hier