h

Leden unaniem eens met verkiezingsprogramma SP

17 november 2013

Leden unaniem eens met verkiezingsprogramma SP

Op de ledenvergadering van 16 november spraken de leden van de SP over het verkiezingsprogramma 'Kwestie van Kiezen' voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Vanuit de leden werden nog verschillende wijzigingen voorgesteld, tekstuele en inhoudelijke aanpassingen. Het resultaat werd unaniem vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

Aan het eind van de vergadering sprak Jeroen van Dijen, kersvers lijsttrekker, de aanwezigen toe:

Beste kameraden in de socialistische strijd,

Allereerst: van harte gefeliciteerd met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst die we vandaag samen hebben vastgesteld. Ik denk dat we een hele goede keuze hebben gemaakt en voor mij is opnieuw één ding duidelijk geworden: niemand hier twijfelt aan de koers of het bestaansrecht van de SP.

Met dit verkiezingsprogramma spreken we ons heel duidelijk uit, de keuzes die landelijk en lokaal worden gemaakt zijn niet onze keuzes!
De afgelopen jaren waait er een gure wind door Nederland. Stelselmatig worden voorzieningen overgelaten aan de markt, aan de kant gezet of overgeheveld naar de gemeenten. Onder de noemer van bezuinigingen, efficiëntie en kerntaken werden de elektriciteitsbedrijven verkocht, moesten scholen en ziekenhuizen winst gaan maken en moeten we langer doorwerken voor minder loon.

Onze samenleving draait op voor de keerzijde van dit beleid: Het verschil tussen rijk en arm groeit, solidariteit verdwijnt, het vertrouwen in elkaar en de tolerantie nemen af.

Dit zou toch een teken aan de wand moeten zijn dat het beleid van de afgelopen jaren gefaald heeft. Toch blijven bijna alle partijen horende doof en ziende blind want sinds de economische crisis wordt nog steeds hetzelfde beleid uitgevoerd, de afbraak gaat alleen maar sneller.

De sociale werkplaats wordt wegbezuinigd, mensen in de bijstand moeten inleveren, de jeugdzorg krijgt 15% minder budget & de thuiszorg krijgt zelfs 40% minder budget.

Middelburg kiest ervoor om als een muis al deze bezuinigingen over zich heen te laten komen. De SP kiest er voor om een leeuw te zijn, om te strijden en deze bezuinigingen van tafel te krijgen. Om te worstelen en boven te komen. Luctor et emergo!

Beste partijgenoten,
Het mag vandaag duidelijk zijn. Wij zijn een strijdbare partij.

Wij laten ons niet zomaar opleggen dat we miljoenen moeten bezuinigen omdat de landelijke overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt. We laten de sociale werkplaats niet de dupe worden van de boekhoudersmentaliteit in Den Haag. We accepteren niet dat de zorg voor de meest kwetsbare kinderen in gevaar komt omdat er een JSF gekocht moet worden, of een schouwburg opgeknapt moet worden. We staan voor een goed sociaal beleid juist voor de mensen die om wat reden dan ook niet volledig voor zichzelf kunnen zorgen.

Natuurlijk, er kan ook bezuinigd worden. Op de managers in de zorg! Op de bureaucratie bij de politie en op scholen! En op de geldverspilling om Middelburg 'op de kaart te zetten'!

Willen wij in de krant komen met de titel: Middelburg sociaalste gemeente van Nederland of Middelburg finishplaats Tour de France? Dát is een kwestie van kiezen!

Partijgenoten,
Vandaag begint onze campagne, we zullen er alles aan moeten doen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op de SP te stemmen. Omdat wij andere keuzes maken, omdat het tijd is voor een sociaal beleid, omdat mensen op ons rekenen. Daarom moeten we samen aan de slag.

Reactie toevoegen

U bent hier