h

Betrek inwoners bij besluit theater

9 december 2011

Betrek inwoners bij besluit theater

Donderdagavond werd het voorlopige ontwerp voor een nieuw theater in Middelburg besproken in een gezamenlijke raadscommissie.

Maar liefst 12 insprekers hadden zich gemeld, daarnaast zat ook de publieke tribune propvol. Duidelijk een teken dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Middelburg.

Onder de insprekers waren verschillende meningen, voorstanders waren weliswaar zwaar in de minderheid maar dat kan ook komen doordat zij berustten in de besluitvorming van de gemeenteraad. De tegenstanders lieten op hun beurt een breed scala aan argumenten horen om af te zien van de bouw van een nieuw theater op het Molenwaterpark. Beide kampen toonden in hun betoog dat zij beschikken over veel kennis, kunde en betrokkenheid bij dit onderwerp.

De SP Middelburg vindt dat bij het beslissen over dit ontwerp de inwoners van Middelburg niet buitenspel mogen staan. Nu het ontwerp en de locatie bekend zijn moet de mening van de Middelburger de doorslag geven.

De SP pleit dan ook voor een nieuw referendum...

Het vorige referendum waarin de vorm van het theater en de locatie centraal stonden gaf geen enkele absolute meerderheid voor één van de opties. Het hoogste scoorde het voorstel om het huidige theater te verbouwen met 29,2 % van de stemmen. Dit kwam ondermeer doordat er 5 opties waren met verschillende soorten theater ( A- theater of B- theater ).

De wethouder telde vervolgens de stemmen voor een theater in de binnenstad ( zuidsingel, nieuwbouw molenwater en miniatuur walcheren ) bij elkaar op en presenteerde dit als een mandaat van de bevolking waarmee de hindernis in de gemeenteraad beslecht werd. Een dergelijk fiasco moet dit keer voorkomen worden.

Daarom wil de SP een referendum waarin enkel geantwoord kan worden in een Ja of Nee keuze. Daarbij moet de vraagstelling wel zó zijn dat deze niet achteraf voor verschillende uitleggen mogelijk is.

De mening van de SP over een nieuw te bouwen theater is duidelijk;

Een investering van meer dan 20 miljoen ( exclusief kapitaallasten en risicopremie ) terwijl de gemeente al 300 miljoen leent is niet verantwoord. De landelijke bezuinigingen die Middelburg gedwongen hebben om jaarlijks 6,7 miljoen te bezuinigen hebben diepe sporen achtergelaten in de culturele en sociale sector. Zo zijn er al bezuinigingen op vluchtelingenwerk, onderwijsbegeleiding, schoolzwemmen en de Zeeuwse Bibliotheek.

Daarnaast zullen de aankomende jaren de gevolgen nog verder oplopen, talloze effecten en maatregelen op het gebied van bijstand, werk en armoede worden op het bordje van de gemeente gedumpt zonder dat de bijbehorende middelen volgen.

Verder zijn er nog problemen met de fijnstof uitstoot en de verkeersbewegingen richting een theater. Vrijwel alle grote steden beslissen daarom om een nieuw theater niet in de binnenstad te plaatsen. Het Nieuwe Luxor in Rotterdam en Nieuw Vredenburg in Utrecht zijn treffende voorbeelden.

Ook onderstreept de SP het belang van een groene long in de binnenstad van Middelburg. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen of juist actief kunnen sporten in een culturele en historische omgeving. Een uitwaaiplek voor de gezinnen die thuis nog niet eens over een balkon beschikken. Ruimte voor monumentale bomen en bedreigde diersoorten.

Bovendien heeft Middelburg al 2 schitterende theaters; de huidige schouwburg en de raadzaal van de gemeente; een theater dat zich voornamelijk heeft gespecialiseerd in kluchten en tragedies. Wij hopen dan ook dat dit prestigeproject soberder, realistischer en op de Middelburgse maat uitgevoerd wordt. Opdat de droom van een enkele bestuurder niet de nachtmerrie van vele burgers wordt.

U bent hier