h

SP steunt motie over onbehoorlijk bestuur

16 december 2009

SP steunt motie over onbehoorlijk bestuur

Tijdens de raadsvergadering van 14 december dienden de ChristenUnie en de SP een motie in over onbehoorlijk bestuur. Aanleiding hiervoor was de procedure over tijdelijk parkeren op het terrein van voormalig Miniatuur Walcheren, die wethouder De Vries (PvdA) heeft gestopt.

Toen Miniatuur Walcheren nog gevestigd was op het molenwater gebruikten zij een kleine ruimte achter de twee gebouwen om hun (personeels)autos te parkeren. Nadat de gemeente de grond had aangekocht maakten zij het voornemen bekend om het bestemmingsplan te wijzigen om hier betaald parkeren mogelijk te maken. Dit voornemen werd dan ook gepubliceerd in De Faam. In reactie hierop kwamen ruim 200 bezwaren van omwonenden en belanghebbenden. Volgens de bewoners zouden de parkeerplaatsen onnodig zijn en zorgen voor een forse toename van autoverkeer in een gebied met veel kwetsbare verkeersdeelnemers. Al deze bezwaren waren genoeg reden voor de wethouder om de procedure in te trekken, "Uit vrees voor hoge juridische kosten." aldus wethouder De Vries.

Helaas betekent dit niet dat de oorspronkelijke groenbestemming van het terrein wordt gerespecteerd. In tegendeel, de gemeente gaat nu, in plaats van de juiste procedures te volgen, parkeren gedogen op het molenwater terrein uit vrees voor verdere problemen met regelgeving en verontruste burgers. Eerder al hadden bewoners de wethouder verzocht om de slagboom die het terrein afbakent te laten zakken."Dat kan wel, maar dat willen we niet." was de laconieke reactie van de wethouder. De publieke tribune was dan ook goed gevuld met geïnteresseerden en betrokken bewoners.

De ChristenUnie en SP vonden deze gang van zaken niet juist. "In onze gemeente leggen wij hoge eisen op aan de burger" zei ChristenUnie-woordvoerder Evert Heringa "wij verwachten dat zij zich aan de regels houden, dan kan het toch niet zo zijn dat juist de wethouder zich niet aan de wet houdt?" Het college probeerde te benadrukken dat het parkeerterrein een tijdelijke gedoogde voorziening was totdat er begonnen was met de bouw van het theater, een concrete tijdsindicatie kon de wethouder echter niet geven. "Er was een kleine ruimte beschikbaar, door de sloop van de twee gebouwtjes kunnen misschien een paar extra auto's een gaatje vinden op het terrein" beweerde wethouder De Vries.
Hierop reageerde SP-er Peter van Hekken; "Wat de wethouder hier verkondigd is feitelijk onjuist, hij suggereert dat er sprake is van een spontane wildgroei, terwijl ik hier een plattegrond heb waar de wethouder de parkeervakken op heeft ingetekend. Maar het gaat hier niet om hoeveel auto's er op dat terrein passen. De kern van deze motie is dat de wethouder een procedure niet kan intrekken omdat hij teveel bezwaar verwacht, en dan vervolgens de wet naast zich neerleggen om alsnog de zin van het college door te drukken."

De coalitie-discipline was ook tijdens deze discussie weer zeer sterk aanwezig en de motie werd dan ook niet aangenomen. De motie van de CU & SP kreeg steun van GroenLinks en Wim Steketee (LPM).

U bent hier