h

"Huishoudelijke hulp schiet tekort"

16 december 2006

"Huishoudelijke hulp schiet tekort"

-SP Middelburg wil soepeler regels-
MIDDELBURG - Een deel van de mensen die huishoudelijke zorg nodig hebben komt in de problemen omdat verwacht wordt dat familieleden inspringen.

(PZC, 16-12-2006)

Dat stelt de Middelburgse SP-fractie. De partij stelt voor om de regels te versoepelen als de gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor het regelen van huishoudelijke hulp voor mensen die ziek of gehandicapt zijn. Dat is vanaf volgend jaar. Maandag dient de SP een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

„Bij mensen die langdurig hulp nodig hebben, gaat het meestal wel goed", stelt gemeenteraadslid J. de Vis. „Het gaat om de gevallen waarbij iemand in het gezin ernstig ziek is. Er wordt bijvoorbeeld van kinderen verwacht dat ze bepaalde taken in het huishouden op zich kunnen nemen." Als die kinderen bijvoorbeeld boodschappen kunnen doen, krijgt de zieke persoon daar geen hulp voor.

In de praktijk komt De Vis, die zelf in de thuiszorg werkt, schrijnende gevallen tegen. Puberende kinderen die de zorg niet aankunnen en vluchten naar vriendjes en het zieke familielid achterlaten; studenten die met hun studie moeten stoppen omdat de zorg hen te zwaar wordt; partners die fulltime werken waarvan wordt verwacht dat ze ook nog een volledig huishouden draaien en voor de kinderen zorgen.

„Je zal een stel onwillige pubers hebben", zegt De Vis, „Sommige kinderen vluchten als ze iets ernstigs meemaken. Vaak is er dan één kind dat al die taken op zich neemt. Verder wordt er op dit moment helemaal geen verschil gemaakt tussen verschillende culturen. Maar er zijn natuurlijk gewoon mannen die helemaal niets uitvoeren."

Mensen die vinden dat ze te weinig zorg krijgen, kunnen beroep aantekenen. Volgens De Vis zijn die procedures moeilijk en duren ze te lang. „Het is best ingewikkeld. De formulieren zouden makkelijker leesbaar moeten worden gemaakt." Vooral voor mensen die plotseling ernstig ziek worden is een lange procedure een bezwaar.

Regels

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of mensen recht hebben op huishoudelijke hulp. „Dat gaat volgens landelijk vastgestelde regels", zegt regiodirecteur D. Vonk. „Wij kunnen daar niet vanaf wijken."

Als de gemeente volgend jaar verantwoordelijk wordt huishoudelijke hulp, kan die zelf de regels vaststellen. "Als de gemeente vindt dat kinderen of partners met volledige baan niet mee zouden moeten helpen, dan houden we daar rekening mee. Wij brengen advies uit op basis van regels die de gemeente zelf vaststelt."

U bent hier