h

De Faam: Een beter Nederland begint in Middelburg

1 maart 2006

De Faam: Een beter Nederland begint in Middelburg

In de Faam van 1 maart heeft elke partij gelegenheid gekregen om haar gedachtegoed te verduidelijken. Hieronder volgt het stuk van de SP.

Wat zou de SP de komende vier jaar graag gerealiseerd zien? We willen een gezellige stad waar het goed wonen is voor alle Middelburgers. Een stad waar voor jong en oud iets te beleven valt en die mensen prikkelt zich te ontwikkelen en in te zetten voor de Middelburgse samenleving. Een samenleving op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Hoe zien wij Middelburg in de toekomst? Als stad die meetelt op basis van haar sociale voorzieningen, haar culturele evenementen en de mogelijkheden die zij de mensen biedt om zelf mee te doen en niet op basis van haar inwonertal en haar prestigeprojecten.

Als stad die zorgt voor betaalbare woonruimte voor iedereen. Als stad die haar open plekken en haar groen koestert. Als stad die trots is op haar monumenten, straatjes en pleinen en zorgdraagt voor goed onderhoud.

Vooralsnog is Middelburg een stad die gebukt gaat onder de A-theateraffaire. U mag 7 maart aangeven wat u de
beste optie vindt. Voor ons is het duidelijk: geen A-theater maar renovatie van de bestaande Schouwburg. Middelburg is simpelweg te klein voor een A-theater. Daarbij zullen niet alleen de bouwkosten maar ook de jaarlijks terugkerende exploitatietekorten veel te zwaar op de begroting drukken.

Het wordt tijd dat het dossier A-theater in de kelder verdwijnt en dat er aandacht wordt besteed aan, in onze ogen, veel zinniger zaken. Zaken die het gezicht bepalen van een socialer Middelburg zoals wij dat graag zouden zien.

Een opsomming hiervan:

 • Een opvanghuis voor mensen die in een crisissituatie verkeren, voor daklozen en voor verslaafden
 • Een goed sociaal beleid zodat de Voedselbank zo snel mogelijk overbodig is
 • Meer buurthuizen zodat de mensen elkaar kunnen leren kennen en de kans krijgen mee te doen
 • Op de plaats van Miniatuur Walcheren een Stadspark als in vroeger dagen
 • Voor iedere studentenwoning ook een betaalbare woning voor Middelburgse starters
 • Gratis openbaar vervoer

Wij begrijpen dat deze plannen geld kosten en wij realiseren ons ook dat de financiële situatie voor Middelburg de komende tijd niet rooskleurig zal zijn. Wij denken echter dat het niet bouwen van een A-theater en de verkoop van locatie Zuidsingel aan een projectontwikkelaar (hoezeer dit ons ook aan het hart gaat) een forse besparing betekenen. Ook denken wij dat het voor elk wissewasje inhuren van externe bureaus ongelofelijk veel geld kost en dat hierop fors te bezuinigen valt.

Uiteraard hebben wij nog veel meer, soms eigenzinnige standpunten en plannen die moeten leiden tot een beter Middelburg (kijk op de website: www.sp.nl/middelburg), teveel om hier op te noemen.
Om u duidelijkheid te verschaffen noemen wij hier wel even die punten uit de Stemwijzer waar wij, per stelling, afwijken van de meeste andere partijen:

 • Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet op straat worden gezet
 • Geen prestigeprojecten om Middelburg op de kaart te zetten
 • Niet alles op alles zetten om door te groeien naar 56.000 inwoners
 • Middelburg moet als aandeelhouder van Delta NV aandringen op sluiting van de kerncentrale (en zeker geen tweede bouwen)
 • Middelburg moet geen casino krijgen
 • Bomen mogen alleen gekapt worden als ze een gevaar zijn voor de omgeving of ziek zijn
 • Softdrugs moeten gelegaliseerd worden (om ze uit het criminele circuit te halen en om het THC gehalte te kunnen controleren)

De SP is geen partij die in de gemeenteraad zitting neemt en vervolgens pas over 4 jaar weer contact met u opneemt. Wij zijn een partij die op straat te vinden is om te horen wat u dwarszit om daar vervolgens wat mee te doen. Maar om de zaken die onder de Middelburgers spelen goed onder de aandacht te kunnen brengen is het zaak dat wij zo sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Het is geen eigenbelang. Wij hoeven niet zo nodig met onze kop in de krant en voor het geld doen we het al helemaal niet. Wij gaan voor een beter, socialer Middelburg. Met uw steun kunnen wij aan de slag!

U bent hier