h

Ledenvergadering stemt in met kandidatenlijst

19 december 2005

Ledenvergadering stemt in met kandidatenlijst

Op 19 december is een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 aan de leden is voorgelegd.

Na een inleiding van de vergadering door de afdelingsvoorzitter kregen de kandidaatraadsleden de gelegenheid zich voor te stellen. Hierbij was er door de aanwezigen ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Na afloop van de vergadering kregen de aanwezige leden het concept-verkiezingsprogramma aangeboden.

U bent hier