h

PZC: 'De huur is te duur'

23 april 2015

PZC: 'De huur is te duur'

door Maurits Sep MIDDELBURG – Een kwart van de huurders van Woongoed Middel­burg vindt dat de huur van hun huis te hoog is. Ruim 1300 men­sen hebben daarom een handteke­ning gezet onder een actie van de SP tegen de nieuwe huurverho­ging die op 1 juli ingaat.

1300 huurders tekenen actie SP tegen verhoging huur Woongoed Middelburg.

De actie Huur te Duur komt te laat, want de verhoging gaat hoe dan ook door, reageerde directeur Eric de Ceuster gistermiddag na­dat hij de handtekeningen in ont­vangst had genomen. Gisteren vie­len ook de brieven over de huur­stijging in de bus bij de huurders.

Toch zei hij blij te zijn met de ac­tie. „Die is een stimulans om sa­men met u te protesteren tegen de verhuurdersheffing die wij als corporatie moeten betalen, een sti­mulans om alles uit de kast te ha­len om betalingsproblemen te voorkomen en een waarschuwing om te komen tot een huurverho­ging die past bij de inflatie.”

Met name zijn toezegging om sa­men met de SP bij de regering te protesteren tegen de verhuurders­heffing, viel in goede aarde.

U bent hier