h

Sylvia Tuinder

Sylvia Tuinder is geboren in Den Haag als kind van een gezin met Zeeuwse roots. Haar grootouders komen uit Zierikzee en het gezin had van een klein arbeiderswoninkje midden in het dorp van Colijnsplaat een vakantiehuisje gemaakt.

Van jongs af aan wist ze dat dit de streek was waar ze wilde wonen. Vanaf haar geboorte verbleef ze daar iedere vakantie en vele weekenden. Ze ontdekte er de smaak van buiten en ervaarde het leven in dit dorp van binnenuit. "Ik weet nog dat ik als kind madeliefjes plukte voor de buren en op hun beurt overlaadden zij ons met rabarber en aardappelen." Hier is de kiem gelegd voor haar interesse in de landbouw en in Zeeland.

Het Westland en het tuinbouwgebied is dichtbij Den Haag. En dus begon Sylvia op haar 15e met haar eerste bijbaantje: het plukken van: -hoe kan het ook anders- tomaten. Later ging ze schoonmaken in een verpleeghuis, waar de ontberingen van de mensen die er woonden haar aan het denken zetten. "Soms stonden er files van rolstoelers voor de wc's, dat vond ik echt schrijnend & onacceptabel. Ik heb daarom zelf wel eens iemand op de wc gezet, wat zwaar werk was en niet mocht. Dat was bijna 30 jaar geleden en er is veel veranderd, maar de blijheid van die mensen als ik even goedemorgen zei, staat me nog altijd bij."

Inmiddels is zij door werk en opleiding thuis in landbouw, ecologie en landschap. Ze studeerde in Wageningen af in de richting ecologische landbouw en communicatie. Na haar studie kwam ze bij een groothandel, waar ze veel leerde over afzet van biologische groente en zuivel. Daar had zij veel contact met telers over het werk, de productie en de opbrengst, maar ook met consumenten. Desondanks bleef Zeeland lonken.

Die stap naar Zeeland deed ze in 1999. Al snel zag ze een kans om iets te doen waar ze voor mensen iets kon beteken, toen de Vrijwillige Thuiszorg op zoek was naar oeen provinciaal coördinator. Zeelandbreed werkte ze met vele medewerkers, besturen en vrijwilligers aan de Zeeuwse vrijwillige thuiszorg en de opzet van Steunpunten Mantelzorg. Met de komst van de WMO ging daar een streep doorheen. "Dat was echt enorm balen, we hadden zoveel dingen goed geregeld voor vele mensen die in een kwetsbare thuissituatie zaten, 3.000 actieve vrijwilligers stonden dagelijks klaar voor anderen. Maar met één Haagse pennenstreek werd daar een einde aan gemaakt."

Nu werkt zij voor de stichting Landschapsbeheer Zeeland, waar ook 3000 vrijwilligers zich inzetten om samen te werken aan behoud, beheer en onderhoud van de landschappelijke elementen in het landschap. Ze ontmoet vele bewoners die zich inzetten voor het groen of cultuurhistorie in hun eigen omgeving. “Natuur en landschap zijn zo belangrijk voor Zeeland, voor de mensen die er wonen omdat zij dat ervaren als hun identiteit, maar ook voor het toerisme en de werkgelegenheid die daarbij hoort."

Sinds 2015 is Sylvia lid van de Provinciale Staten voor de SP waar ze zich richt op onderwerpen als milieu, natuur en ruimte. "Samenwerken om de natuur te behouden is nodig voor Zeeland, zeker nu er zoveel projectontwikkelaars hun pijlen op Zeeland gericht hebben. Als het gaat om gezondheid en een gezonde omgeving, dan is het nodig dat ook biologische landbouw meer kansen krijgt in Zeeland. Dat is goed voor mens en biodiversiteit. Bijen, die het steeds moeilijker hebben, hebben we allemaal nodig voor een goede voedselproductie".

Daarnaast voerde Sylvia actie tegen de bebouwing van de Zeeuwse kust. Zo schreef zij het rapport 'De kust is voor iedereen' waarin de gegevens werden verwerkt van 670 ondervraagde Zeeuwen, van hen gaf ruim 90% aan dat zij bezwaren hebben tegen de bebouwing van de kust. "De kust is openbare ruimte voor iedereen en dat willen we zo houden. Het kan niet zo zijn dat deze mooie plekken tot privé-ruimte van een paar mensen worden gemaakt". Zij was mede-initiatiefnemer van de succesvolle acties 'Lint aan de kust', waar de SP en samenwerkingspartners samen de stem van Zeeuwen liet horen,

Nu werkt Sylvia aan het verduurzamen van woningen door schone energie voor iedereen toegankelijk te maken. "Over 30 jaar moeten alle woningen energieneutraal zijn, maar niet iedereen heeft geld om zonnepanelen te kopen. De tweedeling tussen rijk en arm moet stoppen. Het kan niet zo zijn dat alleen mensen die het kunnen betalen profiteren van goedkope schone energie en voor zonnepanelen subsidie krijgen van belastinggeld waar we allemaal aan meebetalen!"

U bent hier