h

Bloemetje voor vrijwilligers Julianabad

11 maart 2022

Bloemetje voor vrijwilligers Julianabad

Vrijdagmorgen 11 maart 2022 gaf de SP aan Wim Dodmond in het Julianabad te Arnemuiden een bloemetje voor zijn enorme inzet, samen met de talloze vrijwilligers, om het Julianabad na 5 jaar weer te kunnen openen. Dat heuglijke feit gebeurde op 1 juli 2021, maar Wim is met zijn medevrijwilligers nog voortdurend in de weer om alle reparaties en verbeteringen voor het nieuwe seizoen te realiseren.

We werden in het lege zwembad rondgeleid en konden de voortgang goed zien.

Foto: SP
Wim is tevreden met de gang van zaken, op één ding na: het is moeilijk om in het zwemseizoen voldoende vrijwilligers te krijgen voor toezicht, kassa, telefoon en allerlei klusjes. Dus als je tijd hebt meldt je aan als vrijwilliger!

Reactie toevoegen

U bent hier